Hjørring Stadion

Hjørring Stadioncenter - Femhøje

  Totalentreprise 2014
Bygherre Hjørring Kommune
Adresse Femhøje 5, Hjørring
Areal 3.500m2
Byggesum 30 mio.
Entreprenør Lund & Staun A/S
Arkitekter LUMO Arkitekter og Regnbuen arkitekter A/S
Ingeniør Sloth Møller Rådgivende Ingeniører
Status Vundet juni 2014, indviet august 2015

Hjørring Stadioncenter - Femhøje

Hjørring stadion ligger centralt i byen med en placering, der giver stor synlighed og en unik kontakt til det omkringliggende nærmiljø. Hjørring Stadioncenter danner ikke blot en storslået kulisse for afvikling af fodboldkampe og idræts-aktiviteter, men giver også området omkring Femhøje et aktivt løft og fungerer som et naturligt mødested for byens unge og aktive borgere.

Byggeriet er udviklet som et udvidet bygherre-samarbejde bestående af Hjørring Kommune, VUC Nordjylland samt Hjørring Private Realskole.

Ved hovedindgangen til idrætshallerne etableres en ”Sports-Rambla”, der rækker ud og byder de besøgende velkommen. Ramblaen er et naturligt samlingspunkt i byen - et byrum indeholdende aktiviteter som skating, klatring, Parkour, Crossfit, Flow Yoga, pilates eller raw-fitness m.m. Her mødes både unge og ældre i aktiv leg, man snakker med hinanden og hænger ud før og efter kamp eller træning – Ramblaen fungerer som et aktivt supplement til det mere etablerede idræts- og foreningsliv der foregår indenfor i Stadioncentret.

Fra Ramblaen mod vest bliver man ledt gennem den dobbelt høje foyer til caféen, som udgør bygningens centrale omdrejningspunkt, med mulighed for at fortsætte videre ud mod fodboldbanen mod øst eller deltage i aktiviteterne i enten hal 1 eller 2. Ved at ”trække” hallerne fra hinanden og forskyde dem, opstår der en naturlig markering af hovedindgangen, og der etableres ligeledes en elegant visuel kobling mellem de udendørs aktiviteter og foyerens caféområde.

Fra Hal 2 er der mulighed for at åbne facaden op ud mod Ramblaen. På den måde kan hallen fungere som bagtæppe for eventuelle udendørs arrangementer og bidrage til en fleksibel udnyttelse af hal- og foyer faciliteterne. Undervisningsfaciliteter, møderum, VIP m.m. er placeret på 1. sal med udsigt over fodboldbanen og med indkig til foyeren og hallerne.

Hjørring Stadion er opført som lavenergihus efter den tyske passivhus standard og tager ligeledes afsæt i de grundlæggende bæredygtigheds principper fra DGNB-systemet.

Vi har med få og enkle virkemidler skabt et bæredygtigt byggeri med et betydeligt potentiale for optimalt indeklima og komfort, reducering af energiforbrug og sikret et robust design med maksimal fleksibilitet og lav følsomhed i forhold til fremtidens energiressourcer.