Shelters

Blå Støttepunkter i det Sydfynske Øhav

  Totalrådgivning 2014
Bygherre Naturturisme I/S
Adresse Faaborg Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommune
Antal 47 shelters, 5 typer: skrubben- havtasken-stenbideren-hornfisken-ålekvabben, 17 lokaliteter
Hovedentreprenør Keld Hermann A/S
Ingeniør Sloth Møller Rådgivende Ingeniører
Status Opført

Blå Støttepunkter i det Sydfynske

Blå Støttepunkter i det Sydfynske Øhav omfatter opførelsen af 47 shelters placeret på 17 forskellige lokaliteter fordelt i de fire sydfynske kommuner: Faaborg Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland Kommune. 

Bygherren, den tværkommunale udviklingsorganisation, Naturturisme´s hoved ide med shelterne, er et ønske om at styrke turismen, naturoplevelser og friluftslivet  på vandet hele året  og ved de kystnære områder. Shelterne er deraf placeret tæt på kysten og ofte i et beplantning område.

Shelterne kan benyttes af alle og hele året rundt i alle døgnets timer. De skal fungere som ophold og pause sted, sovefaciliteter, til formidling og samlingspunkter. Der betales et gebyr til de enkelte lodsejere for overnatning. 

Shelterne og deres placering indpasser sig i stedernes miljøer og udtryksmæssigt opleves de som præcise og identitetsskabende nedslag. Der er opført 5 forskellige typer af varierende størrelse og funktion, men har et fælles udtryk funderet i materialevalg, arkitektur og udførelse. 

De gennemgående og værdiskabende elementer i projektet er de 5 shelter typer, deres funktionalitet og kapaciteter, shelternes grundgeometri med kantede vinklede linjer - arkitekturen og den mørke farve, samt transparensen med de runde perforeringer og div. åbninger og oplukker.

Shelterne skal rumme alt fra 2-9 sovende personer, indbyde til midlertidige og korte ophold, være samlingssted for grupper, formilde information om stedernes egen karakter og kvaliteter, invitere til madlavning over bålet og blot give mulighed for læ for vind og vejr. Mere specifikt er Ålekvabben toiletfunktionen og den ene version af stenbideren udføres som en sauna/badstue.

Vi har set det som vores fornemmeste opgave i gennem hele projekteringen at få bearbejdet shelterne således, at bygbarheden funderes i en høj håndværksmæssig kvalitet og logisk bearbejdning, at konstruktionerne og det statiske system optimeres og simplificeres, at en bæredygtig grundtanke synliggøres og fastholdes i alle projektets facetter, at drift og vedligehold optimeres og gøres tilgængelig for de mange forskellige driftsherrer.

Et væsentligt succeskriterium er færdige shelters, der er robuste overfor de mange forskellige brugere, årstidernes skifte og som patinerer smukt med tiden. Og ikke mindst at shelternes basale behovsopfyldelse synliggøres i en arkitektur og udførelse, der er forankret i det enkelte og håndværksmæssige. 

Træ er gennemgående materialer i alle bygningsdele -  i det statiske rammesystem som i funderingen og i form af træspån beklædningen af facade og tag. De synlige traditionelle og historiske håndværksmæssige detaljer løfter shelternes kvalitet i oplevelsen og brugen.

Shelterne er blevet præfabrikeres og transporteret til en pælefundereplacering og de står nu alle klar til indvielse og gæsterne.

LUMO byder velkommen til en anderledes arkitektonisk overnatning i det fri. Vi ses derude!!