Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Aktivitetscenter

  Totalentreprise 2015
Bygherre Den selvejende institution Brenderup Aktivitetscenter
Adresse Kirkevej 13, 5464 Brenderup
Areal 1.825 m2
Byggesum 14.8 mio.
Totalentreprenør Erik Møberg A/S
Ingeniør Gregersen & Olsson Rådgivende Ingeniører
Status 1. præmie april 2015 - Indviet jan. 2016

Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Aktivitetscenter danner i dag rammen om en bred vifte af tilbud for byens og oplandets idrætsudøvere. De nye faciliteter udgør ud over et springcenter også en idrætshal med tilhørende omklædnings-, depot- og publikums faciliteter. Forslagets arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i, at man med etableringen af de nye faciliteter transformerer sammenkoblingen mellem den eksisterende hal og de nye bygninger til en Sports Lounge. Loungen giver unik mulighed for at danne en social og uformel ramme om de sportslige aktiviteter og sikrer ligeledes et overskueligt og sammenhængende idrætscenter. Loungen spænder fra de nuværende omklædningsfaciliteter til de nye omklædningsrum og består af flere mindre og fleksible opholds- og aktivitetszoner. Fra Sports Loungen er der gennem store glaspartier både visuel og direkte adgang til de respektive haller, så man allerede fra hovedindgangen kan danne sig et overblik over aktiviteterne i hele Aktivitetscentret - Et lyst og imødekommende idrætsbyggeri, hvor man mødes i aktiv og fælles leg.

De nye faciliteter placeres med niveaufri adgang til det eksisterende idrætscenter og indplacerer sig i landskabet, så der mod nord etableres en indbydende og naturlig ankomstplads og hovedindgang. Ankomstpladsens placering mellem det eksisterende center og de nye faciliteter gør, at der opstår en naturlig markering af hovedindgangen og en elegant visuel fortsættelse af de udendørs aktiviteter ind i bygningens ankomstområde.