Fremtidens Børnehjem Kerteminde

  Totalrådgiver- og projektkonkurrence 2012
Bygherre Kerteminde Kommune m. støtte fra A.P. Møller Fonden
Adresse Strandgaards Allé, Kerrteminde
Areal 1.415m2
Byggesum 17,0 mio
Ingeniør Moe & Brødsgaard, Fredericia
Landskabsarkitekter GBL Gruppen, Kolding
Konsulenter Søren Pedersen, Passivhus.dk
Status Afsluttet 2012

Fremtidens Børnehjem - Børnenes Hus

Børnenes Hus placerer sig i en spændingsfyldt kontrast mellem parcelhuskvarterne mod øst og det store grønne landskabs rum mod vest – to landskaber, to forskellige verdener.

Vi vil med vores forslag væve de to landskaber sammen i en farverig mosaik af funktioner, materialer, skala og mennesker, men gøre det med et fremadrettet fokus på sociale fællesskaber, bygningsmæssig variation/mangfoldighed og ansvarlig bæredygtighed. Med andre ord er det et hus bestående af mange forskelligartede hjem, der formulerer et særligt samspil mellem byen og landskabet - en inspirerende by i byen. Et nyt sted hvor vi kan mødes i og imellem husene – et sted hvor alle føler sig hjemme.

Forslaget taget udgangspunkt i en velkendt kontur og skala fra ”hjemmet” – altså genkendelige elementer hvad angår både arkitektur, landskab, materialitet og skala. Planen er organiseret i 7 mindre og ”selvstændige gavlhuse”, med hver sin hovedfunktion, pædagogisk sammenhæng, materialitet og indgangssituation for at styrke det hjemlige tilhørsforhold og minimere fornemmelsen af institution.

De 7 sammenhængende bygningsvoluminer imødekommer de menneskelige proportioner, og giver varierende muligheder for privathed og eksponering i relation til de hjemlige rammer/omgivelser. Respekten for barnets/den unges forskelligartede behov og ståsted i livet skal mødes med differentierede rumlige og materialemæssige elementer, der står i kontrast til den traditionelle institutions ofte homogeniserede og kontrastløse miljøer.

Til trods for husenes forskelligartede ydre og indre fremtræden danner de planmæssigt og pædagogisk èt hus i åben sammenhæng på tværs af bygningerne. Herved skabes en ny sammenhængende bygningstypologi med boligens intimitet og med en variation og forskellighed som en lille by med pladser, gader og spændende oplevelser omkring hvert hjørne. Bygningens rumlige variationer skaber små taktile og stoflige nicher til uformelle møder og giver beboerne en oplevelse af at være en del af et levende og aktivt hus, men som også rummer plads til ro og fordybelse – både inde og ude.

Den valgte organisering og husenes interne placering får den samlede ”bebyggelse” til at fremstå organisk, mangfoldig og varieret. De mange spring mellem husenes tage og facader tilfører den samlede bygningskomposition en udtryksfuld og skulpturel karakter. Nicher opstår i husenes interne forskydning og skalaen nedbrydes. Her er plads til det private og intime og mulighed for at søge det fælles. Der er ved hoveddørene og terrasserne etableret mindre nicher, som er foret med en varmglødet træfacade.

Bygningen er planmæssigt disponeret efter ”rum på rum” princippet og organiseret i tre overordnede zoner.

Den centrale zone udgør alle fællesfunktioner og sikrer hermed korte afstande, optimal overskuelighed og mulighed for at mødes på ”neutral grund” i et selvstændigt hus.

Den midterste zone udgør planens ”elastiske funktioner”. Funktioner, der har stor berøringsflade med aktiviteter i både den inderste zone og den yderste zone. Zonen indeholder kontorer til pædagoger og administrativt personale, interne fællesfunktioner og rum der kræver dagslys. Denne zone er organiseret så den fremmer pædagogiske opgaver, samt sikrer effektive og rationelle arbejdsprocesser og nærhedsprincipper.

Den yderste zone indeholder de individuelle boliger og ”private” funktioner. Husene fungerer i princippet som selvstændige familieboliger og rummer plads til ro og fordybelse i eget hjem. Her er der et øget fokus på det individuelle, nærheden og det hjemlige. Husene er orienteret efter en optimal og funktionel udnyttelse af sollysets bevægelse fra morgen til aften – fra øst til vest. Boligens opholdsrum er gennemlyste for at sikre optimale dagslysforhold og udført som lofter til kip med integreret ovenlys. Der er fra husene stor visuel kontakt til landskabet og de forskelligartede uderum.