Børnehaven Granvej

Bygherre Brønderslev Kommune
Adresse Granvej, Hjallerup
Areal 560 m2
Opgaveform Totalentreprise konkurrence
Ingeniør Moe & Brødsgaard
Entreprenør Svend Aage Christiansen
Status Afgjort 2009
Regi Link-signatur - Team Århus

Den nye børnehave og vuggestue på Granvej er inspireret af børns leg og aktiviteter ude og inde. Institutionen rummer den store åbne legeplads og de private rum. Legepladsen ligger centralt i tæt og visuel relation til fællesrummet. Her kan børnene skabe nye venskaber og mødes på kryds og tværs. Institutionens øvrige varierende rumligheder og skovbrynets karakter danner rammen om de private rum og nicher, hvor børnene kan være sammen til mere stille aktiviteter.

Institutionen ligger, som et hus i en lysning i skoven. Lysningen danner et naturligt rum om børnenes ude aktiviteter. Legepladsen er omdrejningspunktet i institutionens hverdag.

Bygningen placeres på grunden, således at den får en optimal solorientering og udnytter forholdet til nærarealerne bedst muligt. Den danner ryg mod vejen og åbner sig mod legepladsen.

Alle kommer ind i bygningen via en central hovedindgang for hele institutionen. Det giver et stort overblik over hvem der kommer ind og hvem der forlader huset. Fællesrum og personalefaciliteter er placeret centralt. Derfra har man overblik over hovedindgang, garderober og legepladsen. Det giver overskuelighed i hverdagen for både børn og voksne.

Bygningen er forberedt og placeret med henblik på senere etapeudvidelse af daginstitutionen. Både vuggestue og børnehave afsnittet kan udbygges med 2 enheder ekstra uden at det ændrer væsentligt på husets indretning og funktionsopdeling.