Espoo Byplan og Kulturstation

Bygherre Espoo Kommune
Adresse Espoo centrum, Finland
Areal 60.000 / 4.200. m2
Opgaveform Dispositionsforslag / Design-manual
Status 1.præmie 2008 / videre bearbejdning
Samarbejde/Regi Møller & Grønborg / Link Signatur - Team Århus

I et opfølgende arbejde fra den vundne konkurrence er byplanen konkretiseret med hensyn til implementeringen af de nye bygninger i bymidten - herunder boligtyper, erhverv, landskab, overgange og forbindelserne.

Den bearbejde byplan forgrener sig yderligere og ligger hovedvægten i en naturlig og daglige passage fra stationen og op til undervisningsparken mod nordøst. Området karakteriseres af punktvise fortætninger i et grid system, der i sammenstødet med de menneskelig bevægelsesmønstre og retninger giver et varieret og mangfoldigt bybillede. En variation i stærkt samspil med en bearbejdet park karakter og landskabs kvalitet på stedet. Byplanen organiserer sig omkring et gadeforløb/strøg, der løber på tværs af terræn koterne og et promenadeforløb langs landskabets eksisterende terræn.

De punktvise bygnings fortætninger varierer i udtryk og lejlighedstype og størrelse. Vi foreslår 4 bygningstyper, der alle forholder sig særligt til den private kontra offentlige sfære og henvender sig til forskellige beboergrupper.

Temaet for dem alle er anvendelsen af træ og den mindre tætte skala. Bygningerne er i gennemsnit 4-5 etager høje og angiver boligtyper, der pt. ikke er repræsenteret i Espoo.

Resultatet er en stærkt intensiveret bymidte med en markant anden skala og bygningsstruktur end den eksisterende.

Der er udarbejdet en række miljøtiltag for det nye Espoo centrum og bymidte med tanke på ressourcemæssig bæredygtighed og energiforbruget.

Fra tidligere af have mange forbindelsesled er passagen/rådhuset over jernbanen blevet til én bygning, der sammenfatter stationsfunktionen med kulturelle og beboermæssige behov. Koblingen på tværs af jernbanen bliver herved funktionsmæssigt fortættet og en mere fleksibel idé. Det arkitektoniske udtryk er blevet mere åbent og råt og har karakter af styrke og mangfoldighed.