VIA University College Skejby

Bygherre VIA University College
Adresse Skejby, Århus
Areal 25.000 m2
Opgaveform Totalentreprise konkurrence
Landskabsarkitekt Schønherr
Ingeniør Rambøll Danmark
Entreprenør Hoffman A/S
Status Afgjort 2008
Samarbejde/Regi Kjaer & Richter A/S / Link Signatur - Team Århus

Et mangfoldigt og fleksibelt bygningsanlæg er rammerne for fremtidens professionshøjskole og VIA University College i Skejby.

På en blød kuperet og skrående grund øst for Århus Universitets-hospital i Skejby bygges det nye campusbyggeri. Placeringen af VIA og dets landskabelige bearbejdning accentuerer konteksten og bygningens strukturelle potentiale, der sammenfattes at et campusstrøg og et campustorv. Strøget og torvet sammenbinder en serie inde og ude rum i et hovedgreb, der både forstærker grundens landskabelige kvaliteter og bygningen indre rumlige geometrier. Med et åbent og centralt indre torv, der vertikalt forbinder de 4 niveauer skabes der et miljø for udveksling, synligt studiemiljø og tværfaglighed.

VIA danner rammerne for Sygeplejerskeuddannelsen, Fysioterapeut-uddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Bioanalytikeruddannelsen, uddannelsen i Ernæring og Sundhed, Efter- og videreuddannelsesdivisionen samt Center for Undervisningsmidler (CFU).

Projektets afsæt har været at skabe et mangfoldigt studiemiljø, hvor tværfagligheden er et naturligt resultat af et kompakt og dynamisk hus. Udvekslingen lærer, elever og fag imellem sker i en konstant bevægende bygningen, hvor fleksibiliteten og organiseringen sikre et kontinuerligt flow, og hvor de rumlig kvaliteter i bygningen og omgivelserne er i direkte dialog med hinanden.

Den bygningsmæssige disponering af lave tilstødende enheder og det store hovedvolumen binder inde- og udefunktionerne sammen til en skalamæssig menneskelig velkomst.

Samhørigheden mellem det grønne og fint bearbejdede terræn og de indre udadvendte rumligheder giver bygningen en integration og stedet en egen karakter.

Arkitektonisk er bygningen karakteriseret af de mørke tegl og lyse beton kompositioner, bygningsenhedernes indbyrdes elegant og let vinklede facadelinier, de minimalt faldende tage, den grønne vækst op af og på bygningerne samt hele kompleksets manifesterende tilstedeværelse.

Med mindre lunde af punktvist placerede træer, amfitralske terrænmøbler, tage der bliver til terræn, belægninger og bølgende græs volde glider landskab og bygning sammen og ind i hinanden via campusstrøget og ankomst arealet.

Bebyggelsesplanen invitere til en fremtidig udvidelse af VIA også i etaper. Et fuldt udnyttet potentiale giver en markant og fremtræden arkitektonisk aktør i Skejby, der signalere mangfoldighed, åbenhed og fremtid.