Jysk Landbrugsrådgivning

Bygherre Jysk Landbrugsrådgivning
Adresse Billund og Esbjerg
Areal 10.000 m2
Byggesum 129 mio.
Konkurrenceform Totalentreprise
Status 1.præmie 2008 / Billund - opført 2009, Esbjerg - opført 2010
Ingeniør Cowi, Vejle
Entreprenør K.G. Hansen & Sønner
Samarbejde/Regi Rudolf Lolk A/S, Link-signatur - Team Århus

Jysk Landbrugs Rådgivningscenter er en moderne kontorbygning der rummer forskelligartede kontorlandskaber, mødelokaler og fælles opholdsarealer for ansatte og besøgende hos JLR.

Det er projektets intension, at de to nye byggerier for Jysk Landbrugsrådgivning både skal afspejle stabilitet og nytænkning, og at de gennem deres arkitektur og rumlige disponeringer giver en god overskuelighed for både ansatte og besøgende.

De to bygninger er organiseret som to-etagers volumener placeret på en landskabelig base som udgør bygningernes stueetage. I den ene ende griber basen ned og får visuel og bygningsmæssig kontakt med det omgivende terræn. De to volumeners skiftende retninger bryder bygningerne ned i skala og åbner husene op i en iøjefaldende gestus der både henvender sig mod ankomsten og det omkringliggende landskab.