Espoo Kulturcenter

Bygherre Espoo Kommune
Adresse Espoo, Finland
Areal 5.000 m2
Konkurrenceform Åben International konk.
Status 1.præmie 2008 - videre bearbejdning
Regi Link-signatur - Team Århus

Espoo kulturcenter er en del af en omfattende renovering og nybygning af Espoo bycenter som en fortløbende udviklingsproces frem til 2016.

Det er projektets intension at placere det nye multihus som en bygningsmæssig og skulpturel ”bro” over jernbanen og skabe en markant byportsmetafor. Placeringen af multihuset sammenbinder i sin planmæssige geometri to bydele omkring et fælles centralt mødested for hele byen. En platform for kulturel og mangfoldig udveksling.

Planmæssigt er bygningen organiseret i en X-form, og indeholder fire primære funktioner; Espoo Rådhus, udstillingsarealer, mulitandvendelig hal og café / restaurant. Disse fire funktioner er alle organiseret omkring et centralt fordelingsrum, der sikrer en direkte forbindelse til alle bygningens funktioner og aktiviteter.

Bygningen placeres i forlængelse af den fremtidige gågade og byens fortorve og pladsbelægning føres igennem bygningen og giver en uhindret adgang på tværs af jernbanesporene. Multihuset sikrer, at både den sydlige del af byen med hotel-, indkøbs- og biblioteksfaciliteter samt den nordlige del af byen med gågade og park, har ligeværdige ankomstmuligheder til alle husets faciliteter.