Vejlskovgård

Vejlskovgård

Bygherre Hans Jakob Fenger / Realdania
Adresse Vejlskovgård, Odder
Areal 8.800 m2 / 470 dyreenheder
Opgaveform Storentrepriser
Landbrugsrådgiver LRØ, Horsens
Landskabsarkitekt Schul Landskab
Ingeniør LRØ, Rambøll, Niras
Entreprenør Erik Møberg, DS Stålkonstruktion, KM Maskiner
Status Opført

Ny kvægstald ved Odder, Fremtidens Landbrugsbyggeri

Fremtidens landbrugsbyggeri skal forholde sig til et erhverv under pres  - bedre image, større udbytte, optimering af arbejdsgangen, være en attraktiv arbejdsplads, større hensyn til natur, lokalmiljø og dyrevelfærd.

Den nye kvægstald til Vejlskovgård er et resultat af Realdania Fremtidens Landbrugsbyggeri og bygningen angiver en ny måde, hvorpå en udvidelse af produktionen tilpasser sig og supplerer det eksisterende landskab samt den eksisterende gård på en funktionel og præsentabel vis. Bygningens åbenhed, form, arkitektur og orientering afspejler en skalamæssig og rumlig tilpasning til landskabets åbenlyse bakkede og bølgende kvaliteter og til en samtid med en etisk holdning til de dyr som er omdrejningspunktet for hele produktionen. 

Den nye staldbygning for mælkeproduktionen er organiseret i en stjerneformet plan bestående af 4 længer, som mødes i et fælles centrum. Stjerneplanens form er fleksibel, åben og uafsluttet og lader det omkringliggende landskab glide ind i mellem bygningens længer - overalt er der kig både ind og ud, uanset hvor man befinder sig i anlægget.

Det er projektets arkitektoniske intension at driftsbygningerne skal signalere både dyrevelfærd, kvalitet og åbenhed fremfor at signalere industri. Man må ikke være i tvivl om at der er tale om byggeri til levende dyr som trives i deres omgivelser. Fremtidens landbrugsbyggeri skal være indbydende og imødekommende. Landmanden kan nu vise sin besætning frem i rammer, der er optimale for dyrene, ham og hans ansatte.

Det er vores håb at Vejlskovgårds nye stald er med til at  ”brande” dansk landbrug som førende også mht. ansvarligheden for dyrenes velfærd, skala, naturen og det dyrkede kulturlandskab.

Bygningens form og arkitektur tager afsæt i hovedtemaerne: lys, luft, åbenhed nærhed og synlighed.

Arkitekturen tegnes af de markante kvistprofiler, hvor tag og facade flyder sammen og er et og samme materiale. Måden hvorpå tag og facade møder terræn og  løfter sig op giver et udtryk og signal om lethed og åbenhed. Og den geometriske disponering sikrer et meget lyst og venligt indeklima, hvor den overordnede ambition har været at sikre koen så optimale lys- og luftmæssige forhold, at det tilnærmer sig situation en i det fri. 

De varierende kvistmotiver nedbryder bygningens skala og henvender sig mod omgivelserne med en inviterende og imødekommende gestus. Det fleksible og modulære byggesystem signalerer et dynamisk formsprog i relation til den konstante udviklingsproceslandbruget befinder sig i, og som kræver, at byggeriet skal være i stand til at imødekomme fremtidens udfordringer på en fleksibel og overskuelig måde.

Bygningssnittet betyder at køerne altid har mulighed for at se ud, at der er dagslys i stalden og at der er en høj og konstant luftudskiftning i form af naturlig ventilation. 

Dyrevelfærd handler i høj grad om landmandens kontakt til koen, og fra centrum af bygningen har personalet i den daglige drift det optimale overblik og til alle staldens funktioner og afsnit.

Stalden rummer ud over 3 mælkeafsnit m. ialt 6 malkerobotter også et velfærdsområde til de svage køer, kælvningsafsnit også en udvidelsesmulighed til i alt 600 køer. Det er en løsdriftsstald, hvor køerne ligger i fiberfraktionen fra gyllen - hvilket ud over genbrugsgevinsten giver renere køer.

Stalden rummer også foderopbevaring, personaleafsnit m. køkken kontor og omklædning m. bad samt teknik og lagerfaciliteter. Desuden er administrationsbygningen disponeret med et mælkesalg, hvor man kan komme og købe sin mælk direkte fra koen og stalden. Byggeriet er disponeret for besøg med en besøgbalkon og en sti i terræn rundt om bygningen, så man har optimale muligheder for at formidle og vise landbruget frem.