Æblelunden

  Totalentreprisekonkurrence 2012
Bygherre AAB - Arbejdernes Andels Boligforening
Adresse Virup Skovvej, Hjortshøj. Afd. 65
Areal Etape I:4600 m2. Etape II:4000m2
Byggesum 53 mio.
Entreprenør BM Byggeindustri A/S
Arkitekter LUMO Arkitekter og Prisme Arkitekter
Ingeniør Hundsbæk & Henriksen A/S
Status Afsluttet 2012

Æblelunden - 46 boliger i Hjortshøj

Bebyggelsen ligger placeret i udkanten af Hjortshøj og udgør et indbydende og spændende alment boligtilbud, hvor både kontekst, udsigt, natur og sol-orientering går op i en højere enhed. Bebyggelsesplanen fletter boligerne og landskabet sammen til en landskabelig helhed, hvor terrænets bløde bevægelse bevares og præciseres af Æblelundens elegante trærækker. Boligerne udføres som 2020 lavenergiboliger. 

Bebyggelsen udgør en mangfoldig og bæredygtig ”mini bydel”, som er fyldt med charmerende overraskelser og som i sin arkitektur rummer ikke blot betydelige bæredygtige tiltag, men som også vægter og prioriterer social bæredygtighed højt. En spændende bebyggelse, hvor uforpligtende møder opstår og mennesker samles til aktiviteter med naboer og venner.

Bibeholdelsen af de eksisterende læhegns placering skaber rumligheder og zoner, som er med til at opdele bebyggelsen i små overskuelige enheder. Boligerne opleves ikke som parceller i en trafikeret bebyggelse, men som trygge og veldefinerede boligzoner uden biler, hvor både privatliv og fællesskab kan trives.

Bebyggelsens overordnede plandisponering tager sit udgangspunkt i tre strukturerende principper, der inddeler ”projektgrunden” i zoner:

1. Et gennemgående ”grønt torv”, der inviterer til udendørs ophold og sociale aktiviteter.

2. Etablering af mindre boligkvarterer ved anvendelse af de eksisterende læhegns placering.

3. Optimeret vejudlæg til styring af trafikflow, fartreduktion og overskuelige parkeringszoner ved boligen. 

Projektteamets fælles udgangspunkt har været at skabe en samlet bebyggelse, der er tilpasset den menneskelige skala, indeholder fællesarealer af varierende karakter og boliger som materialemæssigt fremstår varieret og mangfoldige!

Alle boliger udføres som rumstore præfabrikerede moduler og er disponeret over en skabelon, der kombinerer åbne fælles opholdsrum som stue, spisestue, køkken og entré med en lukket kerne indeholdende toilet og soverum/værelse. Alle boliger er gennemlyste og varierer i størrelse fra 85, 100 og 115m2.

Bebyggelsens individuelle boliger er enkle og generelle i sine proportioner med henblik på varierede og fleksible indretningsmuligheder. Vi ønsker at skabe boliger, der tilgodeser den enkelte beboers ønsker og behov. Opholdsrum i alle boliger er gennemlyste for at sikre optimale daglysforhold, hvilket giver beboeren mulighed for at opleve lysets skiftende karakter over dagen og året.