Livsrum - Roskilde

  Totalentreprisekonkurrence 2012
Bygherre Kræftens Bekæmpelse og Realdania
Adresse Gormsvej, Roskilde
Areal 575m2
Byggesum 11 mio
Totalentreprenør HHM A/S
Ingeniør Bascon, Hellerup
Landskabsarkitekt Grassat
Konsulenter Connie Timmermann, Implementeringssygeplejerske, Horsens
  Mette Blicher Folmer, Ph.d.”Helende Arkitektur”
  Søren Pedersen, Passivhus.dk
Status Afsluttet 2013

Kræftpatienternes Hus i Roskilde - Kløverhuset

Kløverhuset – rum for trivsel 

Forslaget er et oplevelsesrigt og identitetsskabende byggeri, der i sin arkitektur danner en inspirerende bygningsmæssig komposition, og som i ét hovedgreb udgør både et samlingspunkt, omdrejningspunkt og et fælles udgangspunkt for aktiviteterne i og omkring ”Livsrummet” - et byggeri, der består af mindre enheder disponeret i en hjemlig, legende og taktil arkitektur.

Vi har i udarbejdelsen taget udgangspunkt i en bygningstypologi, der muliggør nuanceret  variation, skalaspring og materialemæssig nærhed for både øje og krop. En bygning, som aktivt styrker et trygheds skabende indtryk, og som fremmer et mere holistisk menneskesyn ved bevidst at arbejde med individuelle præg, hjemlig atmosfære og stimulerende sanselige, stoflige og rumlige oplevelser.

Det er vores intension, at Rådgivningscentret både skal afspejle stabilitet og nytænkning, og at bygningen gennem sin arkitektur og rumlige disponering udgør et imødekommende og overskueligt hjem (væk fra hjemmet) for kræftramte, pårørende og rådgivere - et inspirerende frirum, hvor alle føler sig hjemme! 

”Kløverhuset” er en serie af harmoniske og balancerede bygningsmæssige forløb, der sikrer enkle, sammenhængende og overskuelige inde- og uderum. Bygningens placering på grunden og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede bygningsvoluminer, der byder mennesket velkommen. Vores forslag er en bygning, der inspirerer både mænd og kvinder, unge og børn til positiv og udviklende dialog, til at føle sig trygge og det med en åbenhed og mangfoldighed, der tilgodeser  den enkeltes valg og ønsker. 

Bygningen er organiseret i tre ”kløverblade” og udformet som ”selvstændige” kuber med forskelligartede lys indtag, rumligheder, lofthøjder, udkig og stoflighed. Husets have udgør det 4. blad i planens firkløver og bringer igennem året naturens sanselighed og livscyklus helt tæt på livet i og omkring huset.

Livsrummet fletter sig ind, binder sammen og danner flydende overgange, og den sikrer funktionaliteten i den overordnede tematisering og planmæssige disponering. Bygningen opleves som ’et hus i åben sammenhæng (rum i rum) frem for mange huse koblet sammen (rum på rum). Det nye rådgivningscenter imødekommer herved varierende behov i forholdet mellem en tilbagetrukket privatsfære og muligheden for fællesaktiviteter i forskellige sociale relationer og rum. 

Bygningen har boligens intimitet, der byder indenfor i en velkommende arkitektonisk gestus og som gennem sine enkle materialemæssige valg møder alle med spændende oplevelser i og omkring hvert hjørne – både ude og inde. Bygningens rumlige variationer skaber små taktile og stoflige nicher til uformelle møder, og giver alle en oplevelse af at være en del af et levende og aktivt hus med plads til ro og fordybelse.

Der er ingen tvivl om, at det fysiske/byggede miljø påvirker menneskers adfærd og spiller en afgørende rolle i forhold til at fremme helingsprocesser og velvære generelt. Arkitekturen i sig selv kan ikke helbrede, men forskelligartede rumligheder, lys og materialebearbejdninger er kraftigt medvirkende til et større velbefindende og en skalamæssig samhørighed med vores omgivelser.

Rådgivningscentret indeholder derfor en række fleksible og forskelligartede rumligheder/møbler, der kan imødekomme skiftende funktioner og lydniveauer. Projektet arbejder endvidere med og giver optimale muligheder for en fleksibel afskærmning og transparens mellem de forskellige funktioner, så huset understøtter de kræftramtes behov for at blive mødt med individuelle behov og respekt i en svær situation i livet. 

Indenfor i huset bredes vægskivernes bevægelse ud og udspænder et varieret og intimt rumligt forløb, der udgør selve livsrummet. Et rum med en udpræget brug af træ, lys beton, bløde puder og teglsten i varme nuancer – et rum med en afslappet og hjemlig atmosfære.

Uderummene er disponeret med ’Herreværelset’, der giver særligt plads til mænd, pejseterrasse, ude fitness, orangeri og længst mod syd og tydeligt rammet ind og skærmet fra omgivelserne findes et sanseligt univers af store trædefliser lagt i en blød grøn bund af lave og høje stauder, der med årstidsvekslen, farver, duft og teksturer, giver en intens oplevelse. Meget forskning viser, at grønne omgivelser stimulerer og lindrer både stress og smerte. Samtidig viser forskningen også, at et både artsrigt og mere ’vildsomt’ udtryk virker bedst. Vi har tilstræbt at skabe et varieret og frodigt univers, som balancerer mellem det vildsomme og det mere velordnede, hvor man enten på en terrasse eller i en hængekøje kan finde ro.