Hjallerup Idrætscenter

Hjallerup Idrætscenter – opførelse af Sports Rambla og ny Idrætshal

  Inviteret totalrådgivning
Bygherre Hjallerup Idrætsforening - HIF
Adresse Idræts Allé 1, Hjallerup
Areal 2.450m2
Byggesum 23 mio.
Ingeniør JPH Rådgivning A/S
Status 1. præmie - 2014

Hjallerup Idrætscenter – opførelse af Sports Rambla og ny Idrætshal

Hjallerup Idrætscenter danner i dag rammen om en bred vifte af tilbud for både oplandets og byens idrætsudøvere. Grundet stigende aktivitet og et øget behov for nye og tidssvarende idrætstilbud ønsker man nu, at opføre en hal 3 for fortsat at kunne tilbyde attraktive og moderne faciliteter i fremtiden. 

Hjallerup Idrætscenter udgør, trods sine mange til- og udbygninger, et enkelt og overskueligt anlæg, der er nemt at færdes omkring og orientere sig i. Vi ønsker at den nye hal 3 indplaceres og bearbejdes således, at de nuværende bygningsmæssige kvaliteter bevares og styrkes for fortsat at sikre en optimal logistik og fremtidig fleksibilitet. Vi ønsker ligeledes at bygge videre på og optimerer de arkitektoniske kvaliteter og strukturer, som allerede eksisterer i Idrætscentret i dag. Både fysiske og sociale kvaliteter. Vi gør ikke rent bord og begynder forfra. Vi vil med vores forslag væve os ind i, og bygge videre på idrætscentrets farverige mosaik af funktioner, skala og aktive mennesker, men gøre det med et fremadrettet fokus på sociale fællesskaber, bygnings- og landskabsmæssig variation/mangfoldighed og ansvarlig bæredygtighed.

Forslagets arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i ønsket om, at man med etableringen af den nye Hal 3 forstærker tanken om et sammenhængende og overskueligt Idrætscenter. Den nye tilbygning placeres med niveaufri adgang til parkeringsarealerne mod vest og fodboldbanerne mod øst. En centralt beliggende åben trappe inviterer til leg og optager niveauspringet mellem de eksisterende bygninger, den nye tilbygning og den nye hal 3. Denne skulpturelt udformede trappe fungerer som et knudepunkt i et nyt spændende og centralt placeret fællesrum, kaldet Sports Ramblaen – hjertet i huset – omdrejningspunktet for dagligdagen og ét fælles mødested mellem hallerne. Sports Ramblaen opstår i det mellemrum, der etableres mellem svømmehallen, Hal 1 og i umiddelbar forlængelse af det nuværende ankomstrum ved hovedindgangen. Dette nuværende uderum overdækkes, så der skabes en klar sammenhængende forbindelse mellem den eksisterende foyer og den nye tilbygning. På den måde udvides dette centrale rum og forbindelsen til centerets forskellige funktioner gøres mere tydelig. Sports Ramblaen er tænkt som et sted, der kan motiverer og inspirerer til aktiv leg og bevægelse. Samtidigt er det også et rum, der appellerer til forskellige former for sociale aktiviteter. Sports Ramblaen er der, hvor man lige mødes inden træning, opfinder nye lege, fordyber sig, læser lektier, varmer op, modtage undervisning m.m. Det er et sted, der på trods af sin enkle og planmæssigt funktionelle opbygning, også byder på flere overraskende rumlige oplevelser.

Projektet arbejder med en høj grad af åbenhed og transparens, og skaber igennem varierede muligheder for indkig en udfordrende anvendelse af Idrætscentret. Fra Sports Loungen kan man således kigge direkte ind til gymnastik springgraven, der er placeret i det sydøstlige hjørne af den nye Hal 3. I hjørnet ved springgraven er der adgang ind til Hal 3, hvor en gallerizone ned langs hallens østlige side adskiller selve hallen fra den store Multisal samt de nye omklædningsfaciliteter og servicedepoter. Fra gallerizonen er der via store vinduespartier kig ind til Multisalen og videre ud over fodboldbanerne. I den vestlige side af hallen ligger tilskuertribunerne placeret i to sektioner.

Projektteamet har med få og enkle virkemidler skabt grundlaget for at udvikle et bæredygtigt byggeri med et betydeligt potentiale for optimalt indeklima og komfort, reducering af energiforbrug og sikret et robust design med maksimal fleksibilitet og lav følsomhed i forhold til fremtidens energiressourcer.

Med afsæt i en integreret designproces omkring bygningens orientering i forhold til passiv energi (solopvarmning og varmeafgivelse), facadedisponering, placering af tekniske føringsveje og optimering af interne funktioners placering har vi skabt udgangspunktet for et bæredygtigt byggeri og overholdelse af 2015 energikrav