Engelstoft

  Totalentreprisekonkurrence 2014
Bygherre Aarhus Kommune
Adresse Engelstoft, Elev
Areal 3.250m2
Byggesum 46 mio.
Entreprenør JFP A/S
Ingeniør Midtconsult A/S
Status Afsluttet 2014

36 Almene boliger til borgere med udviklingshæmning

Det har været projektteamets mål at skabe et inkluderende miljø, og en identitetsskabende bebyggelse, der i sin arkitektur og rum danner et inspirerende og trygt samlings- og omdrejningspunkt for aktiviteterne i og omkring de 36 boliger. 

Med vel indpassede boliger og sanselige uderum, der naturligt balancere mellem og bevidst forholder sig til den omkringliggende boligbebyggelse og landskabet, undgås det institutionelle præg. Og samtidig varetager projektet hensynet til indi­videts behov for både enerum og fællesskab – det er den trygge ramme for en vellykket interaktion Elev´s borgere imellem.

Med 5 beboer grupper og deres individuelle behov samt en fælles central aktivitets bygning placerer bebyggelsen sig i en spændingsfuld kontrast mellem det omkringliggende parcelhuskvarte, den nye almene bebyggelse mod syd og på kanten på og i direkte kontakt til det åbne og grønne centrale landskabsstrøg. Hertil kommer grundens topografiske kvaliteter med et stærkt skrånende terræn ned mod det grønne og en udsigt, der aktivt udnyttes til at skabe en differentieret og karakterfyldt bebyggelse. 

Med en gennemgående hovedvej og niveauspringet mellem de to bebyggede plateauer beriger det stedet med en dynamik, der er et aktiv for hele området. I nærmiljøet vil stedet få en identiteten af åbenhed, kontakt og mangfoldighed – og med arkitekturen er her en unik chance for helt at undgå institutions karakteren.

Projektet består af mange forskelligartede hjem, der formulerer et særligt samspil mellem de øvrige borgere og landskabet - en inspirerende ”by i byen”. Et nyt sted hvor vi kan mødes i og imellem husene – et sted hvor alle føler sig hjemme.

Det er en faglig og medmenneskelig balance og udfordring at være i konstant dialog med sine omgivelser – at inkludere og åbne bebyggelsen op og byde omverdenen velkommen. Det er en balance mellem usikkerheden i det udadvendte og trygheden i det kendte. Det er en vedvarende faglig udfordring, som konstant skal bearbejdes, således at stedet ”mentalt” ikke lukker sig om sig selv og bliver ”en institution”.

Vores forslag til ”vores hjem” skaber en serie af harmoniske og mangfoldige bygningsmæssige forløb, der sikrer enkle og overskuelige inde- og uderum. Vi ønsker, at skabe en vedkommende og taktil arkitektur, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas, når man opholder sig i og omkring boligerne og fællesfaciliteterne.

Boligernes fem grupperinger og landskabelige placering og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede bygningsvoluminer, som tilnærmer sig en menneskelig og velkommende skala. Vi arbejder med en bygningsmæssig komposition og arkitektonisk identitet, som er baseret på tryghed, hjemlighed, åbenhed, nærhed og nærvær. Et hjem, der inspirerer alle aldre til et positiv og udviklende liv.

Den enkelte bolig er programmeret i 5 typer, der opfylder beboers individuelle behov og krav. Disse er igen organiseret og grupperet i 5 ”huse”, der hver især tilgodeser graden af ”funktionsniveau” – fra ”hus 1”, der repræsentere borgere med mindre grad af udviklingshæmning, til ”hus 5”, der er tilrettelagt for udviklingshæmmede med multihandicap.

Centralt for hele bebyggelsen finder man fælleshuset, og som et naturligt omdrejningspunkt er det forsamlingssted for husenes beboere, men også hele områdets mulighed for aktiviteter, fælles arrangementer og kulturaftner. Fælleshuset er disponeret for en let tilgængelighed, en synligt og tydelig ankomst og indgang og et åbent indbydende udtryk, der invitere indenfor.