Skjern Bank Arena

Skjern Bank Arena

  Totalentreprisekonkurrence 2014
Bygherre Ringkøbing-Skjern Kommune
Adresse Ranunkelvej, Skjern
Areal 3.500m2
Byggesum 35 mio.
Entreprenør STB Byg A/S
Arkitekter LUMO Arkitekter og Regnbuen arkitekter A/S
Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniører
Status Afsluttet 2014

Skjern Bank Arena

Den ny Skjern Bank Arena er en om- og udbygningen af de eksisterende rammer for at give optimale betingelser for en bred vifte af idræts- og kulturelle begivenheder. Arenaen skal give bedre rammer for Skjern Kulturcenter med elitehåndbolden som anker aktivitet og for ambitiøse planer om at løfte stedet op blandt de bedste multicentret i Danmark – et sted hvor man kan opleve eliteidræt, breddeidræt, musik og kultur events af høj klasse og hvor der er liv året rundt, døgnet rundt for alle uanset alder og køn. 

Arenaen indrettes så den kan anvendes til internationale sportsarrangementer i håndbold bl.a. med gode TV faciliteter til tv-transmission. Tilskuerkapaciteten udvides til 3100 tilskuere, der tilknyttes nye kontor og administrationfaciliteter, en moderne fleksible VIP lounge og et nyt sammenbindende og levende foyerrum.

Med udvidelsen af arenaens faciliteter og etableringen af en ny foyer og hovedindgang, vil arealet nord for arenaen få en helt ny betydning og status som ankomstplads, for både Arenaen og den øvrige del af sportskomplekset. Det er derfor af stor vigtighed at overgange mellem det eksisterende og det nye etableres som en naturlig forlængelse af den eksisterende bygningsmasse og fremstår som en samlet helhed og imødekommende komposition.

Vores forslag styrker udvidelsens imødekommenhed gennem udformningen af et nyt, levende ankomstrum som en naturlig og værdig adgang til Arenaen. Dette gøres bl.a. med et åbent og eksponeret foyerrum orienteret mod ankomstpladsen. Sammenholdt med foyerens varme og dragende lys, den niveaufri og nærmest flydende overgang mellem ude og inde samt anvendelsen af ude inventar ledes publikum nemt og overskueligt fra parkeringen hen mod indgangene. Forslaget arbejder bevidst med at forstærke stedets stemning på en kampaften eller før en stor koncert, ved visuelt at opløse den fysiske overgang mellem ude og inde for herved at understøtte Arenaens egen dynamik.   

Med de eksisterende bygningers præg af knopskydning, materiale mæssig mangfoldighed og den store skala i arenaens volumen, er det afgørende, at udvidelsens udformning og placering formidler en skalamæssig overgang til den menneskelige skala og anvender et materialevalg, der ikke peger i en helt ny retning. Vi starter ikke forfra, men bygger videre på og forstærker de iboende kvaliteter og sammenhænge som faciliteterne allerede besidder. Udvidelsen af arenaen med foyer, lounge, administration m.m. vil opleves som en positiv medspiller og tydeligt kvalitetsløft, men på samme tid respektere det eksisterende.

 

Når man som besøgende kommer til Skjern Bank Arena bliver man mødt af en velkommende gestus. Man må ikke være i tvivl om at her ligger et moderne sportskompleks for og henvendt til mennesker. Dette indbefatter at indgangene er tydelige og i forlængelse af tilgangen fra parkeringen. Bygningsvolumenet relaterer sig til en menneskelig skala og giver plads til at komme ind, hvor man ledes/drages hen mod et samlingspunkt fyldt med aktivitet og liv.