Egå Mosevej

  Totalentreprisekonkurrence 2014
Bygherre Boligforeningen 10. marts 1943
Adresse Egå Mosevej, Afd. 20
Areal 6.277m2
Byggesum 91 mio.
Entreprenør JCN Bolig A/S
Arkitekter LUMO Arkitekter / P+P Arkitekter
Landskab ByMUNCH by og landskabsdesign
Ingeniør Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører
Status 1. præmie og indviet 2016

”Livet imellem husene” - 63 boliger i Egå

Byggegrundens unikke placering og landskabelige kvaliteter besidder et spændende potentiale. Det er derfor også helt naturligt at vores forslag tager sit udgangspunkt i grundens orientering, topografi og i ønsket om et landskabeligt samspil mellem boligerne, udsigten og naturen.

Bebyggelsen bliver et eftertragtet og trygt sted at bo – Egå tilbyder med sin nærhed til Århus og centrale placering mellem landskabets åbne vidder og det maritime område ved Egå Havn gode bykvaliteter og mange muligheder for udfoldelse af ”det gode liv”. 

En varieret og homogen bebyggelse, hvor bearbejdningen af boligernes facader, orientering og materialevalg fremstår imødekommende og funktionelt veldisponerede med baggrund i arkitektonisk omtanke og ”sund fornuft”.

Der er tale om et relativt enkelt hovedgreb, der forstærker den eksisterende udstrækning og det landskabelige forløb af grunden (byggefelt II og III) samtidig med at der etableres en harmonisk variation af 1. og 2. plans boliger. Indeværende projekt har 40 stk. 1.plansboliger og 23 stk. 2.plansboliger.

 

Bebyggelsens overordnede plandisponering tager sit udgangspunkt i den gældende lokalplan og består overordnet af tre strukturerende vejforløb, der inddeler ”projektgrunden” i mindre boligzoner og skalatilpassede ”boligkvarterer”. Imellem husene etableres gennemgående ”grønne landskabskiler” - bilfri områder, hvor børnene kan lege frit uden at skulle bekymre sig om biler. De ”grønne landskabskiler” er orienteret og indrettet så de inviterer til udendørs ophold og sociale aktiviteter. Et optimeret vejudlæg til styring af det interne trafikflow som sikrer fartreduktion og afsluttes af centralt placerede og overskuelige parkeringszoner i umiddelbar tilknytning til boligen.

Bebyggelsens individuelle boliger er enkle og generelle i sine proportioner med henblik på varierede og fleksible indretningsmuligheder. Vi ønsker at skabe boliger, der tilgodeser den enkelte beboers mulige ønsker og behov. Opholdsrum i alle boliger er gennemlyste for at sikre optimale daglysforhold, hvilket giver beboeren mulighed for at opleve lysets skiftende karakter over dagen og året samt tæt kontakt til ude- og opholdsarealerne.

Boligerne er disponeret omkring samme grundmodul, hvor bygningens funktionelle og rumlige disponering organiseres med åbne og lyse rum, kombineret med kravene til lavenergihuse. Det er vores intension at skabe et lavenergibyggeri i sunde og vedligeholdelsesfrie materialer, der henvender sig til den nye generation af medborgere i Egå. Boligerne fremstår med en spændende, varieret og moderne arkitektur, der signalerer kvalitet, robusthed og bæredygtighed. 

Der er arbejdet med lyse og venlige rum, en bevidst brug af dagslys til at forstærke de rumlige forhold, samt optimering af energiforbruget ved brug af passiv sol-opvarmning. 

 

Alle boliger er orienteret (vest/øst) efter en optimal og funktionel udnyttelse af sollysets bevægelse fra morgen til aften – fra øst mod vest. Det er intensionen, at alle boligerne åbner sig op i en imødekommende og rumlig gestus i det øjeblik, man træder indenfor – her skal man føle sig velkommen.