Landbrugsskole Bredballegård

  Totalentreprisekonkurrence 2014
Bygherre Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Adresse Nymarksvej 65, Mårslet
Areal 900m2 Om- og tilbyg
Byggesum 13 mio
Totalentreprenør Erik Møberg A/S
Ingeniør Arne Elkjær A/S
Status Indviet 2015

Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus - Bredballegaard

Uddannelsescenteret i Mårslet er et levende campusmiljø for elever og lærer i relation til dyr, marker og maskiner.

Uddannelsestilbuddenes mangfoldighed kommer til udtryk i bygningernes skala, funktion, historie og tilpasning. Og sammenholdt med en rig variation af uderum mellem husene oplever man som besøgende et koncentreret og nærværende studiemiljø.

Projektet ligger vægt på at den eksisterende robusthed og landlighed er med i de nye moderne uddannelsesfaciliteter og samtidig at der opnås en naturlig og fleksibel kobling til de gamle rammer.

Den nye tilbygning er en genopførelsen ud fra et eksisterende aftryk og med et nyt og tidssvarende rumligt og funktionelt indhold med det ønskede løft til campusmiljøet. Arkitekturen angiver ikke endnu en ny og egen stil, men bygger videre på de materiale- og skalamæssige kvaliteter fra de eksisterende forhold og bygningernes sammenhæng og fremtræden.

Det gamle smukt patinerede murværk bevares. Det bevæger sig om hjørnet, hvor det møder en ny facadebeklædning, der favner undervisningslokalerne. Facaden får en ny træbeklædning i øje- og berøringshøjde ved kantinen og som afsluttes som en understregning af den nye indgang mod øst.

Det færdige og samlede anlæg styrker gårdstrukturen, og det med en øget tilgængelighed og eksponering af livet i de indre rum. Projekter giver et nyt mødested og omdrejningspunkt for stedets mange aktiviteter og og brugere. Opgaven omfatter nybyg, renovering og ombygnings af den eksisterende hovedgård på JU i Mårslet. Det nye Breballegård indrettes med et nyt produktionskøkken, kantine, grupperum og studiemiljøer, workshoparena og nye undervisningslokaler.