Nøjkærhus

Nøjkærhus – ombygget spejderliv

  Totalrådgivning 2014
Bygherre KFUM Spejderne Silkeborg, Virklund Gruppe
Adresse Nøjkærhus, Horsensvej 99, Virklund
Areal 250m2
Byggesum 2 mio.
Ingeniør Sloth Møller Rådgivende Ingeniører
Fotograf Jesper Balleby
Status 1. præmie 2014 – indviet april 2015

Nøjkærhus Kulturhus - Ombygget Spejderliv

Nøjkærhus er beliggende i det midtjyske Søhøjland – landskabet er præget af udstrakte skove, søer, hede og mange mindre overdrevsarealer. Nøjkærhus, der oprindeligt bestod af to mindre skovløberbygninger, ligger i en lille lysning i skoven og understreger på fornem vis dramatikken i den omkringliggende topografi.

Lokale & Anlægsfonden har støttet projektet med udviklingsbistand og økonomisk tilskud under realiseringen. Projektet understøtter nutidens friluftsaktiviteter og anviser en bæredygtig og nytænkende retning for fremtiden, hvor nye brugergrupper inviteres indenfor – Nøjkærhus fremstår i dag som et lyst, let og nordisk svar på det moderne friluftsliv.

Projektet arbejder med 4 bygningsmæssige kompositioner og arkitektoniske identiteter, der hver især rummer forskellige anvendelsesmuligheder og forbindelser til det omkringliggende landskab. Vi kalder husene for henholdsvis Hovedhuset, Glashuset, Udhuset og Brændehuset. De 4 huse skaber en serie af harmoniske og mangfoldige bygningsmæssige forløb, der sikrer enkle og overskuelige koblinger mellem inde- og uderum. Den landskabelige placering og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede bygningsvoluminer, som tilnærmer sig en menneskelig skala og skaber en tydelig relation til både skoven og himlen. Arkitekturens legende tagprofiler og materialevalget understreger projektets funktion som aktivt samlingspunkt for bevægelse, læring og samvær i naturen.

Bygningernes arkitektur og materialevalg udspringer af ønsket om at opnå et robust, men samtidig stofligt og lyst nordisk udtryk. Robust både i betydningen holdbar og fleksibel over for ændringer i indhold eller anvendelse. Nordisk, fordi bygningerne er både funktionelle, fleksible og besidder potentialet til at huse et bredt udsnit af aktiviteter over dagen og året. Det har været ønsket at skabe et byggeri med et levende og varieret spil af lys og markante udkig til de omkringliggende aktiviteter i skoven.