Skov- & Madshelters

Skov- og Madshelters

  Totalrådgivning 2015
Bygherre Faaborg-Midtfyn Kommune
Adresse Pipstorn Skov og Millinge Klint
Byggesum 1.1 mio.
Totalrådgiver LUMO Arkitekter
Ingeniør L.P.Madsen A/S
Entreprenør Keld Hermann A/S
Status Indviet 2016

Nye samlings- og formidlingssteder i Pipstorn Skov og på Millinge Klint

I samarbejde med en div. interessenter, lodsejer, Trente Mølle, Øhavs Museet, Naturturisme og fonde ønsker Faaborg Kommune med etableringen af nye samlings- og formidlingssteder, at styrke oplevelserne i Pipstorns Skov og på Millinge Klint.

Pipstorn Skov har i dag allerede mange besøgende, men også et langt større potentiale for skoler, studerende og naturelskere. De nye steder skal styrke fortællingen og oplevelsen af en mangfoldig skov, bundet sammen af den unikke tilstedeværelse af fortidsminder og et dramatisk terræn, der rummer masser af muligheder for nutidens udeaktiviter. Ved at etablere to bygningsmæssige nedslag og omdrejningspunkter strategisk og naturligt i skoven, udbredes og øges formidlingen og tilgængeligheden.

De to nye omdrejningspunkter tager form af to shelters – en Skovshelter og en Madpakkeshelter, der i et nytænkende design og funktionalitet skal opleves som præcise og identitetsskabende elementer uden at skæmme og forstyrre stedernes særegne kvaliteter og helhedsindtrykket.

LUMO Arkitekter har sammen med Faaborg Kommune og brugerne udviklet de shelterne med forskelligt indhold og af varierende størrelse og funktion. Alle med et fælles udtryk afstemt i materialevalg, arkitektur og udførelse.

Shelterne giver primært mulighed for samling under tag og er tænkt til midlertidige og korte ophold, være et fælles udgangspunkt for grupper og skoleklassernes opgaver rundt i hele skoven. Og så selvsagt blot at give læ for vind og vejr.

På Millinge Klint skal en ny Madshelter supplere og styrke stedets eksisterende mangfoldighed og i dag store anvendelse, og ikke mindst de mange brugere der er kommet til i forlængelse af opførelse af de Blå Støttepunketr. Madshelteren er et nyt samings- og værested, der tilgodeser tilberedning af friluftsmad, naturvejledning og formidling, og ikke mindst at give det social samvær og større grupper på Millinge Klint flere muligheder.

På begge lokaliteter er det afgørende med en tilpasning af bygningskroppens skala, så ønsket om større enheder til samling for mange besøgende kan tilgodeses uden at svække oplevelserne og stedet.

Vores tilgang har været at nedbryde programmet og størrelsesbehovet til mindre enheder for derefter at sammensætte dem på ny. Således at shelteren ikke ender som ét stort volumen med et entydig flow og funktionalitet. I stedet er resultatet blevet mindre sammensatte enheder, der opnår et centralt omdrejningspunkt og en fleksibilitet i brugen og i flowet/bevægelserne i shelteren. Som den indre bevægelse omkring et centrum får shelteren mange orienteringer, der facademæssigt behandles forskelligt alt afhængig af ankomst, kig og vind og vejr – altså en masse muligheder for tilpasninger og hensyn og sikring af en tilgang fra alle sider.

Shelterenhederne er ens moduler á 4x4x4m (lxbxh), og måden hvorpå de er sammensat giver den åbenhed og orientering i rum og udtryk, vi mener favner stedet og funktionerne bedst.

Sammensætnings mulighederne er mange og netop modulprincippet giver projektet en fleksibilitet og fremtidssikring. Der kan disponeres om, bygge på eller adskilles.

Skov- og Madshelteren er begge sammensat af 3 moduler med forskelligt indhold: ildsted, køkkenøer, borde/bænke, formidlingshjørne, opbevaring og hems m.m.

Måden hvorpå de enkelte moduler er sat sammen giver flere rum i rummet, som igen gør det nemmere for flere forskellige at bydes indenfor og bruge stedet – ingen gruppe okkupere det hele. Og ved at give shelteren en stor variation i facader og rum opnås et levende og dynamisk værested.

Inden for simple geometriske principper – den trekantede tagflade, den triangulerede facade, de spidse hjørner og den sarte berøring og kontakt med terræn – dannes en let svævende bygning.

Med de allerede eksisterende shelter til Blå Støttepunkters nytænkende elementer af præcise og artikulerede kanter, vinklede og skæve flader tegner bygningen sig ind i en kontekst og større sammenhæng. Ved genanvendelse af materialitet og design fra de Blå Støttepunkter står de nye steder styrket i oplevelsen af det sydfynske landskab.