Bredballegård Naturskole

  Totalrådgivning
Bygherre Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus
Adresse Bredballegård Nymarksvej 65, Mårslet
Areal 525m2 nybyg
Byggesum 7.3 mio
Hovedentreprenør Bytømreren A/S
Ingeniør Arne Elkjær A/S
Status Opført

Bredballegård Naturskole

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus driver i dag Bredballegård i Mårslet som del af deres undervisningstilbud.

I bestræbelserne på at forbedre forholdene og mulighederne for elever, lærer og besøgende ønsker skolen at opføre nye faciliteter, der skal danne ramme, formidlingsplatform og mødested for egne elever som udefrakommende og for undervisning ifm. dyrepasser uddannelsen.

Som en del af en eksisterende campusstruktur på matriklen ligger den nye naturskole i parken mellem det gamle og netop istandsatte Bredballegård og markerne mod øst. I denne kontekst er det åbenlyst at den nye naturskole skal formulere et særligt sammenspil mellem mennesker og den omkringliggende natur og landskab.

De færdige bygninger angiver en serie af harmoniske og mangfoldige ude og inde rum, der favner og giver overblik. Vi har ønsket, at skabe en vedkommende og stoflig arkitektur, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas, når man opholder sig i og omkring bygningerne. Bygningernes landskabelige placering og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede bygningsvoluminer, som tilnærmer sig en menneskelig skala.

Naturskolen består af 4 bygningsmæssige kompositioner og arkitektoniske identiteter, der hver især rummer forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder: Naturhuset, Tropehuset, Hønsehuset og Fuglehuset. Heri mellem og med forskellig størrelse og funktion er der skabt overdækkede uderum.

Med en konsekvent brug af materialer, byggeprincip og bygningsprofil er resultatet en identitetsskabende skole med fokus på at skabe visuelle og fysiske overgange mellem ude og inde. De 4 huse er intert placereret, så der imellem husene opstår trygge, læfyldte og overdækkede nærmiljøer for besøgende i alle aldre. Vi kalder disse zoner for mulighedernes mellemrum, da anvendelsen spænder lige fra udendørs undervisningsrum, mødested, grupperum, madpakkespisning til blot at give ly for regnen.

Den overordnede bygningsdisponering er en hestesko formet randbebyggelse i grundens kant med en primær orientering med det eksisterende parkrum og det indre gårdrumsmiljø.

Bygningerne forener således både det individuelle, nedskalerede og genkendelige udtryk med fordelene ved en stor og let genkendelig Natur Campus. Arkitekturen understreger projektets funktion som samlingspunkt for bevægelse, læring og samvær i naturen – et lyst, let og nordisk svar på det moderne friluftsliv og formidling.