IBA Kolding

  Totalentreprisekonkurrence 2016
Bygherre IBA, Erhvervsakademi Kolding
Adresse Gimbelgrunden, Kolding
Areal 9.500m2
Byggesum 173 mio
Totalentreprenør 5E Byg A/S
Arkitekt LUMO Arkitekter og Friis & Moltke A/S
Ingeniør Rambøll
Status Afsluttet

IBA Erhvervsakdemi Kolding

LUMO Arkitekter har i samarbejde med totalentreprenør 5e Byg, Friis & Moltke og Rambøll udviklet et konkurrenceforslag til det nye erhvervsakademi IBA i Kolding. Det nye erhvervsakademi skal danne ramme for 4 uddannelser og en større kursusdel.

Med afsæt i ønsket om et nyt identitetsskabende læringsbyggeri til fremtidens IBA har vi haft et fokus på at skabe et byggeri, der inviterer indenfor og som tilbyder spændende og differentierede rammer for læring.

Det nye IBA er 1. grundsten til et helt nyt campusmiljø og struktur, og det er deraf afgørende at bygningens relation til omgivelserne er entydige og velartikulerede. Vores forslag forholder sig åbent, udadvendt og indbydende til den omkringliggende by og campus med sin åbne og transparente stueetage samt sine rekreative åndehuller mod Kolding Å og på Campuspladsen imellem de øvrige fremtidige bygningsvolumener. Her vil der blive dannet nye urbane byrum for ophold, aktiviteter og møder.

Hovedgrebet for Campuspladsen styrker en naturlig forlængelse af Campusparken hen over åen. Der skabes et livligt miljø der sikrer stor mangfoldighed i hverdagen. Terrænniveauet i ankomsten til området fra nordvest og Kolding bymidte byen trækkes med ind mellem det kommende parkeringshus og ungdomsboligerne, og kommer helt ud som et favnende greb og gestus til Campuspladsen. Grebet skaber overblik, urbant landskab og en dynamik til rummet og det daglige flow.

Arkitekturen skal kommunikere aktivt med og op imod de øvrige kommende bygninger på Campus, Kolding Å og den omkringliggende kontekst. Et anderledes atriumhus og atriumrum er løst med sammensætningen af en række differentierede rumligheder, elementer og materialer, så resultatet ikke er et storskala højloftet atrium.

Landskabet trækkes bevidst indenfor gennem huset, hvor det offentlige strøg i stueetagens centerrum naturligt opdeles i mindre gader og pladser. Der er i projektet arbejdet med at skabe læringsmiljøer, der skaber identitet og tilhørsforhold, hvor formelle og uformelle møder og samarbejder har gode forhold.

Bygningens primære udtryk er et skarpt volumen med en tydelig kontrast mellem åben og lukket samt tung og let. Stueetagens åbenhed og kontakt til de offentlige funktioner, der gerne vil synliggøres og eksponeres, understreges af store lette glaspartier. Den åbne facade brydes og fastholdes af tunge kerner i beton, der indeholder mere lukkede funktioner som auditorium, servicefaciliteter og kantinekøkken. Den udenpå liggende facades forfinede anodiserede rammer i strækmetal danner en god og levende kontrast til den bagvedliggende præcise betonfacade. Det giver bygningen et både moderne og karakterfuldt udtryk med variation og en visuel dybde.