Ungdomsby Gellerup

  Totalentreprisekonkurrence 2016
Bygherre Brabrand Boligforening - BBBO
Adresse Bygaden / Lottesvej, Gellerup.
Areal 12.500m2
Byggesum 215 mio
Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S
Arkitekt LUMO Arkitekter og GPP Arkitekter A/S
Landskab Green Sustainable Landscape Aps
Ingeniør Midtconsult A/S
Status Afsluttet 2016

Ungdomsby Gellerup – Livable diVerCity

den gode kollegiebolig er mere end de fire ydre vægge, der omgiver vores møbler – den gode bolig skaber et hjem og udgør den ”base”, hvor du kan søge ro og plads til fordybelse i trygge og kendte omgivelser. Det er her, man som ung finder sine ”egne ben”, udveksler livserfaringer og etablerer nye personlige relationer og måske endda etablerer venskaber for livet.

For kollegieboliger gælder det særlige, at boligen og dens nære omgivelser danner udgangspunkt og omdrejningspunkt for en spændende og til tider omskiftelig hverdag fyldt med nye udfordringer – for nogle unge udgør denne boform måske et lidt tilfældigt valg af den første individuelle bolig, mens den for andre mere erfarne ”boligjægere” er et udtryk for et meget bevidst tilvalg af kollegiets fællesskaber og samhørighed med andre studerende. Kollegiets udformning og indretning skal derfor kunne imødekomme meget varierede behov, der spænder fra eksamensperiodens koncentration og fordybelse ved skrivebordet, over fællesspisning i køkkenet til større og mindre sociale arrangementer rammet ind af fællesfaciliteternes mange muligheder.

Kollegiets ekstroverte og imødekommende boform, understøtter på bedste vis også muligheden for at inkludere internationale studerende i det danske studie- og læringsmiljø. En situation, hvor arkitekturen understøtter muligheden for positive menneskelige relationer ved at skabe inspirerende rumligheder og varierede opholdssteder, hvor studerende kan mødes og sammen skabe og udvikle nye relationer.

Samtidig vil kollegiekvarteret som helhed være en kreativ og inspirerende ramme, hvor studerende kan udforske nye idéer og forretningsmuligheder sammen med deres bofæller til langt ud på natten, søge rådgivning og inspiration fra Iværksætteriets mentorer, og hvem ved måske endda starte sin første mikro-virksomhed eller app-udviklingsnetværk. Vi kalder det ”Livable diVerCity” eller bare beboelig mangfoldighed.

Det nye kollegium i Gellerup er disponeret som en sammenhængende karrébebyggelse på hjørnet af Bygaden og Lottesvej og består overordnet af 12 individuelle huse, der er disponeret i varierende højder, henholdsvis 2,4 og 6 etager. Karreen er højest mod Verdenspladsen og kulminerer på hjørnet af Bygaden og Lottesvej i 6 etager. Herefter aftager bygningernes skala rytmisk mod vest, hvor karreen tilpasser sig den bagved liggende boligbebyggelses skala i to etager.

Karreens struktur danner et indre gårdrum, der udgør et fælles opholds- og aktivitetsområde for hele kollegiet. Samtidigt er gårdrummet tænkt som et semiprivat opholdsrum, idet det i dagtimerne er muligt at passere gennem gården via karreens 4 port-indgange der binder karreen sammen med kvarterets øvrige gader og stiforbindelser.

Kollegiet er disponeret med 349 værelser, der er fordelt på 13 bo-grupper. Bo-gruppernes værelsesantal varierer fra 12 til 32 boliger, hvilket sikrer en varieret beboersammensætning og understøtter det fælles sociale liv. Alle bo-grupper har decentrale indgange med trappe og elevator, der henvender sig mod gaden og bylivet.

Bo-grupperne er disponeret i to etager for at minimere gangzoner og understøtte nærheden til de fælles opholdsrum og køkkenzonen der udgør bo-gruppens sociale samlingssted. Her ”åbner” bygningen sig rumligt op i et flot dobbelthøjt rum, der elegant binder bo-gruppens to etager sammen i en fælles og transparent rumlighed. De to etager forbindes af en åben trappe i fællesrummets dobbelthøje rum, hvilket giver alle ligeværdig kontakt til fællesskabet og ikke mindst en flot rumlig forbindelse mellem etagerne.

Det store fælles køkken-alrum, som udgør bo-gruppens naturlige omdrejningspunkt er indrettet som en fleksibel zone og kan anvendes til fællesspisning, madklub og arbejdsrum. Rummet er tænk som en forlængelse af kollegiets iværksætter-tema og fælleszonen kan betragtes som et fælles laboratorium for nye ideer. Møblementet er mobilt og understøtter at zonen kan benyttes alsidigt og kreativt.

Udover fællesrummet har bo-enhederne flere ”coffee-spots”, i form af mindre rum og nicher på begge etager, som kan udnyttes til studie og arbejdszoner, ”gaming” / TV, eller loungeområde mv.

I direkte forlængelse af fællesarealernes store glaspartier er der desuden fælles altaner/terrasser mod både gården og gaden i alle bo-grupper. Herved har alle adgang til arealer med sol og udsyn uanset, hvor man bor i bebyggelsen.