Nyt Besøgscenter Skamlingsbanken

Nyt Besøgscenter Skamlingsbanken

  Projektkonkurrence 2016
Bygherre Kolding Kommune
Adresse Skamlingsvejen
Byggesum 22.8 mio.
Totalrådgiver LUMO Arkitekter
Ingeniør SlothMøller A/S
Landskab byMUNCH by- og landskabsdesign
Formidling STOJ Arkitekter
Status Afsluttet

Besøgscenteret - Idé og vision

Det nye Besøgscenter afspejler både Skamlingsbankens geologi, historiske fortællinger og anviser nye oplevelsesrige muligheder, så det inkluderende et nyt mødested med et fremadrettet fokus på sociale fællesskaber og bygningsmæssig enkelhed.
Besøgscentret favner varierede formidlingsmuligheder, funktioner og kvaliteter, der appellerer til både fysisk aktivitet og stillesiddende formidling – som et eksperimentarium for både krop og sind, der vækker fantasien og iscenesætter stedets potentiale.
Hovedelementerne i det nye Besøgscenter er orioriteret på følgende vis:
- At Besøgscentret på nænsom vis nedfældes i landskabet og indskriver sig i helheden i en følsom tilpasset gestus – en helt unikt fortælling om Skamlingsbanken.
- At skabe et nytænkende og oplevelsesrigt Besøgscenter, som på elegant vis balancerer formidling af fortid, nutid og fremtid til et bredt publikum – et sted som inviterer til dialog.
- At skabe ”aktiv arkitektur i øjenhøjde”, der inviterer til leg og læring
for alle aldre. Et robust og slidstærkt miljø som balancerer et råt og
naturligt udtryk i dialog med omgivelserne.
- At skabe en vedkommende og stoflig arkitektur, hvor materialer og
bygningsmæssig skala understøtter at besøgende føler sig velkommen og godt tilpas, når de opholder sig i og omkring bygningen.
- At skabe et Besøgscenter der vækker nysgerrigheden og skaber lyst til at gå på opdagelse i vægge, lofter, gulve og selv på taget.
- At lede de besøgende ud i terrænet med spændende formidlede historier i bagagen – give de besøgende lyst til at spørge mere, vide mere og snakke sammen om det de oplever.

Konkurrenceområdets unikke placering og de landskabelige kvaliteter besidder et kæmpe potentiale og samtidig behov for agtpågivenhed. Det er derfor også helt naturligt at vores forslag til Besøgscentret tager sit udgangspunkt i grundens orientering, topografi og et åbent og dynamisk samspil mellem inde og ude, mellem bygning og landskab.
Der er tale om et meget enkelt hovedgreb, hvor vi betragter den store tagflade som et stort fælles picnictæppe. Et socialt og samlende mødested, der nænsomt nedfældes i de smukke, historiske omgivelser og dermed skaber en ny naturlig ramme for nutidens samling og åben dialog. Under taget, i spændingsfeltet mellem tæppe og landskab, materialiserer historiens skelsættende begivenheder sig som elementer i Besøgscentret.

Her på grænsen mellem Banken og det dramatisk morænelandskab mod øst understreges landskabets markante kurver i en imødekommende og afdæmpet gestus. Den nye bygning indskriver sig diskret i helheden, ikke ydmygt eller undertrykt, men følsomt og præcist tilpasset med en langstrakt udformet ramme, der inviterer landskabet helt op til facaderne og visuelt ind under den ”svævende” træflade.
Arkitekturen er enkel og på samme tid inspirerende, den giver stof til eftertanke, giver plads til de finurlige påfund og danner rum for muligheder. Arkitekturen understreger projektets funktion som samlingspunkt for Skamlingsbankens geologi, formidling af de mangeartede historier og anviser nye bæredygtige muligheder med fokus på sociale fællesskaber, åbenhed, læring og samvær i naturen – et lyst, let og nordisk svar på moderne formidling.