Bredsten Idrætshal

Bredsten Idrætshal

  Totalentreprise 2016
Bygherre Vejle Kommune
Adresse Skolevænget, Bredsten
Areal 1.100 m2
Byggesum 10.5 mio.
Totalentreprenør Dansk Halbyggeri A/S
Ingeniør DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S
Status Afsluttet

Bredsten Idrætshal

Bredsten Idrætshal danner i dag rammen om en bred vifte af tilbud for byens og oplandets idrætsudøvere. Med et stigende antal aktiviteter er der et øget behov for nye og tidssvarende idrætsfaciliteter. Derfor ønsker bygherren at opføre en mindre idrætshal i åben forbindelse med et springcenter og fælles depotfunktioner. Hertil skal der ligeledes opføres et multi- / fitnessområde, bestående af både spinning- / motions-, omklædnings- og publikumsfaciliteter. Det eksisterende køkken og kontor-/depot faciliteter ønskes også omdisponeret og opgraderet i mindre omfang for herved fortsat at kunne tilbyde attraktive og moderne idrætstilbud for hele familien i fremtiden.
Bredsten Idrætshal udgør i dag et enkelt og overskueligt anlæg, der er nemt at færdes omkring og orientere sig i.
Vi ønsker, at de nye faciliteter indplaceres og bearbejdes således, at de nuværende bygningsmæssige og funktionelle kvaliteter ikke bare bevares men også styrkes for fortsat at sikre en optimal logistik og fremtidig fleksibilitet.

Forslagets arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i ønsket om, at man med etableringen af de nye faciliteter forstærker tanken om et  sammenhængende og overskueligt idrætscenter.
De nye faciliteter indplacerer sig i landskabet, så der ved ankomsten mod nord etableres en indbydende og forhøjet siddelandskab / terrasse med udkig over boldbanerne, og som på elegant vis understreger Idrætscentrets eksisterende hovedindgang. Terrassens placering - mellem de eksisterende bygninger og de nye faciliteter - gør at der opstår en naturlig markering af både den eksisterende hovedindgang og det nye sekundære indgangsparti.

I forlængelse af den udendørs terrasse bevæger man sig gennem vindfanget og ind i de nyetablerede faciliteter.
Her mødes man af Sports Loungen, Idrætscentrets nye organiserende rygrad, som udgør et større opholds- og fordelingsareal til social interaktion og fungerer som et uformelt og sammenbindende mødested for hele Idrætscentret.