Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter

Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter

  Totalentreprise 2016
Bygherre Roskilde Kommune
Adresse Kildegården, Helligkorsvej, Roskilde
Areal 4.100 m2
Byggesum 47.5 mio.
Totalentreprenør Dansk Halbyggeri A/S
Arkitekt LUMO Arkitekter og PRO Arkitekter
Ingeniør DINES JØRGENSEN & CO A/S
Status Afsluttet

Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter

Forslagets arkitektoniske hovedgreb tager udgangspunkt i ønsket om, at man med etableringen af Roskilde Idræts- & Bevægelsescenter forstærker tanken om et sammenhængende og overskueligt kultur-, idræts- og fritidsområde ved Kildegården. De nye faciliteter placeres med niveaufri adgang fra 4 hovedindgange orienteret mod henholdsvis nord (parkeringspladsen) og syd (aktivitets Ramblaen). Mod øst og vest er der ligeledes etableret to mindre indgange og opholdsarealer som visuelt åbner bygningen om mod omgivelserne og skaber visuelle koblinger til udearealerne.

Ved at ”forskyde” de 5 haller (Stortrampolinhallen, Springgymnastikhallen, Rytmehaller, Bordtennishal og Bevægelsessale) i forhold til hinanden og orientere dem omkring indgangssituationerne, opstår en naturlig markering af hovedindgangene og en elegant visuel kobling og fortsættelse af de udendørs aktiviteter ind i bygningens foyer og Sports Lounge – et lyst og levende rum, der udgør bygningens hjerte. Herfra udspringer et større træmøbel og åben trappe, der inviterer til leg og visuel interaktion med de omkringliggende haller. Træmøblets skulpturelle udformning fungerer som et spændende og aktivt landskab – omdrejningspunkt for dagligdagen og et fælles mødested mellem hallerne.

Sports Loungen er med sin udformning og indretning tænkt som et sted, der kan motivere og inspirere til aktiv leg og bevægelse. Det er stedet, hvor man mødes inden kamp, opvisning eller træning. Eller bare et stedet, hvor man ”hænger ud” med venner og holdkammerater – og forhåbentligt også knytter helt nye venskaber. Et sted man nyder/deler en læskedrik, læser lektier inden træning, varmer op eller snakker taktik m.m. Samtidig udgør trappelandskabet et mulighedernes rum og fungerer som supplement til det mere etablerede og traditionelt organiserede idræts- og foreningsliv.

Der er over alt i projektet arbejdet med varierende grader af transparens, visuelle overgange og muligheder for indkig til aktiviteter i både hallerne og de tilstødende udendørs arealer.