LUMO Arkitekter er en ung international orienteret tegnestue med fokus på innovative idéer, bæredygtige processer og oplevelsesrig arkitektur.

LUMO Arkitekter ledes af Lars Sønderskov og Mads Lindstrøm og er funderet i et fælles ønske om, at forfølge det vi tror på: At tænke ud af boksen og give plads til de skæve indfald, det eksperimenterende byggeri og til de arkitektoniske løsninger, der overrasker og iscenesætter uopdaget potentiale.

LUMO Arkitekter arbejder i hele arkitektfagets spekter og leverer professionel rådgivning og ydelser fra konceptudvikling over projektering til realisering indenfor byggeri og byplanlægning.

LUMO Arkitekter tilstræber den arkitektoniske kant, der opstår i dialogen mellem den nordiske arkitektur tradition og den globale samtid.    

Vi tegner opgavernes betingelser ind, som de bærende dele af vores projekter, så de tilsammen udgør en fysisk fortælling om stedet, programmet og opgavens bredspektrede potentiale. I fortællingens sammenstilling af det rationelle og det intuitive slibes den kant, der sikrer at arkitekturen forbliver vedkommende. Målet er at skabe udfordrende og bæredygtig arkitektur med klare holdninger.

Vi ønsker at skabe fysiske omgivelser med omtanke for derigennem at berige menneskers positive udfoldelse og sociale relationer.

Vores faglige tilgang til arkitekturen er baseret på udvikling af originale idéer og koncepter med afsæt i opgavens særegne karakter, stedets poesi og bygherrens ønsker.

Gennem rumlige skitser, tegninger og modeller udvikles et arkitektonisk koncept, der formidler opgavens og projektets iboende potentiale. Projektets idé forfølges og udvikles i en dynamisk dialog med de involverede samarbejdspartnere, så vi i fællesskab formidler det specielle i hvert projekt og gør den rumlige oplevelse unik.

Vi henter vores inspiration i krydsfeltet mellem intuition og erfaring. Gennem nuanceret arbejde med lys, materialitet og skala skabes en menneskelig, bæredygtig og æstetisk værdi i hvert enkelt projekt.

Vi tror på, at god arkitektur har en faglig forpligtelse til at gå i dialog med sin samtid og spille en aktiv rolle i den verden der omgiver os. Arkitektur kan og skal gøre en forskel og være med til anvise nye måder at bo, leve og opleve på. Derfor er vores fokus rettet mod en bæredygtig udvikling af vores byer og bygninger og vi tror på at en ambitiøs og gennemtænkt indsats gør en forskel.