Byens Ø

  Åben idékonkurrence 2009
Bygherre Odense Kommune
Adresse Byens Ø, Odense Havn
Areal 30.000 m2
Status Afsluttet

Byens Ø skal være et rekreativt omdrejningspunkt for hele Odense. Et frirum hvor alle er velkomne, et sted med højt til loftet og plads til fysisk udfoldelse, idræt, oplevelse og leg.

Byens Ø skal også være et kreativt arnested for innovation og udvikling med rum og plads til store tanker og deres realisering. En iværksætter-Ø med en lang række faciliteter og tilbud til nystartede virksomheder samlet i et miljø som ikke findes andre steder i Odense - eller Danmark.

Både idræt og innovation udfoldes gennem leg, og Byens Ø skal være en legeplads for både amatørerne og de professionelle, et sted som bliver til og udvikles gennem en legende proces og aldrig stopper sin udvikling.

Byens Ø ligger på Odense Havn. Vi foreslår derfor, at den kommende bebyggelse på Byens Ø skal basere sig på havnens præmisser og derigennem understrege stedets bærende identitet som gammelt havneområde.

Et af de bærende kendetegn ved industrihavnens ”bybillede” er et ofte råt udtryk og tilfældige spring i bygningsskala. Indenfor ganske få meter kan havnerummets bygningsstruktur springe fra ”fiskerhusenes” småskala til pakhusenes og administrationsbygningernes mellemskala helt op til lagerhallernes og silotårnenes storskala i uartikulerede skalaspring uden overgang og formidling.

Det er vores vision at Byens Ø skal rumme alle tre skalaer; storskala, mellemskala og småskala i en dynamisk og inspirerende variation.

For at opnå en bærende identitet for Byens Ø som en mangfoldig, legende og kreativ havneby skal området have en robust udviklingsplan, som giver et sikkert afsæt i den videre proces, og som samtidig giver plads til justeringer og ændringer undervejs.

Projektet tager sit afsæt i en fladeplan eller ”spilleplade”, som opdeler byens ø i en række forskellige matrikler/ spillefelter. Hvert spillefelt forprogrammeres til en bestemt anvendelse, skala, karakter og bebyggelsesprocent.

Fladeplanens forskellige byggefelter holdes sammen af et overordnet infrastrukturelt netværk, som gennem sin disponering og belægning fremmer bevægelsesmønstrene for gående og cyklende, men samtidig tillader transport i biler, busser samt varetransport. Det er projektets intension at arbejde med en bevidst synliggørelse og stimulering af bæredygtige transportformer og en nedtoning af traditionel bilisme.

Fladeplanen er sammensat af tre styrende tematikker som tilsammen udgør Ø’ens bærende identitet:

3 skalaer

Det Blå Loop

4 landskaber

Frem for at skabe en by på havnen med afsæt i byens struktur, etableres en havneby baseret på havnens struktur i en skalamæssig meget varieret bebyggelse, som over korte afstande springer fra store fritliggende volumener ned til små, nære og intime miljøer.