Helhedsplan for Billund Midtby

  Indbudt idékonkurrence
Bygherre Billund Kommune
Adresse Grindsted
Areal Billund midtby + 55.000m2 butik, bolig, erhverv
Status 2.præmie 2009
Ingeniør Rambøll Danmark
Samarbejde Metopos By- og Landskabsdesign

Det er forslagets vision er at gøre Billund til en attraktiv, oplevelsesrig og sammenhængende by med særlig fokus på aktiviteter for børnefamilier, leg, læring og kreative udfoldelsesmuligheder.

Billund skal være en bæredygtig by i alle henseender: Socialt (byens borgere og turister skal have mulighed for at involvere sig i de mange attraktioner), miljømæssigt (krav til nybyggeri, CO2-udledning, afvanding), økonomisk (fleksibel, robust planlægning).

Forslaget skaber 3 levende bykvarterer med hver deres særegne potentiale og identitet med udgangspunkt i kvarterernes eksisterende kvaliteter. Målet er at fortætte bebyggelsen med flere butikker og boliger for at skabe nye og bedre byrum samt mere liv i byen. Den eksisterende bykerne fortættes med bygninger i 2-3 etager (butikker i stueetage og boliger i øverste etager) og der etableres 3 pladser (”Byggelegepladsen” ved Legomuseet, ”Rådhuspladsen” ved Rådhuset og ”Kulturpladsen” ved Billund Centret).

Langs den østlige del af Vejlevej etableres en bebyggelse med butikker (herunder butikker med pladskrævende varegrupper). Syd for Vejlevej opføres en sammenhængende bebyggelse i 2 etager og nord for vejen en række fritliggende enheder i op til 3 etager, så der bliver kig til det grønne område ved Skulpturparken. Tilsvarende bebyggelse placeres op langs vestsiden af Nordmarksvej.

På Travbanen etableres et aktivitetsbånd, der omkranses af tilbud som bevægelseshus, kulturstation, hotel, Outletcenter samt en lang række udendørs aktiviteter. Outletcenteret fremstår som en åben ”by i byen” i form af mindre enheder med mange indgange for at skabe et varieret og mangfoldigt byliv.

 

Forslaget ønsker at skabe gode forhold for alle trafikanter, så systemet fungerer både når der er mange og når der er få mennesker i byen. Vejlevej udformes som en grøn boulevard og større parkeringspladser etableres som grønne P-lommer mellem bebyggelsen og der etableres et parkeringshus på hjørnet af Vejlevej og Hans Jensens Vej. De største trafikveje afskærmes, således at fodgængere og cyklister ikke kan krydse i niveau. Der etableres et sammenhængende stinet, der differentieres som løbestier, gangstier, cykelstier, motionsstier, rekreative stier samt oplevelsesruter. På aktivitetsbåndets stinet etableres et shuttletog, der forbinder Lalandia med de nye aktiviteter og den eksisterende bymidte.