Spiloppen

  Indbudt totalentreprise konkurrence 2010
Bygherre Århus Kommune
Adresse Kolt
Areal 1.100 m2 om- og tilbygning
Status 2010 afsluttet
Samarbejdspartnere Poul Pedersen, Hune & Elkjær, Esbensen Rådgivende Ingeniører, Sloth Møller

”Børnenes Øer”

Forslagets arkitektoniske hovedidé er at integrere Spiloppens nye tilbygning, så de eksisterende rumligheder bringes i spil på en ny måde og der opnås en klar organisation med de nye funktioner.  

Det nye Spilloppen får et nyt og spændende udtryk/ansigt, som bringer de smukke grønne omgivelser ind i bygningen og bygningens indre aktiviteter i tæt kontakt til udelivet. Det er intentionen at Spiloppen kommer i en funktionel og arkitektonisk dialog med legepladsen og at tilbygningen skaber nicher og varierende skala mellem ude og inderum, mellem det sociale og det private rum og mellem det stille og det larmende.

Bygningens formsprog af slebne volumner skærper nysgerrigheden og giver lyst til at gå på opdagelse i nicherne mellem volumenerne og opleve et varierende hus i tæt forbindelse med den nye legeplads. Nicherne skaber en lang række mindre overdækkede ”legerum”, der er med til at give børnene mulighed for mere private rum. Bygning og omgivelser indgår således i en varieret dialog, hvor institution og natur opleves som en helhed.

Det er projektets ambition, at arkitekturen, bygningsstrukturen og pædagogikken er integrerede enheder med samme udgangspunkt. Netop af denne grund har det været af stor vigtighed at sikre fleksible løsninger som muliggør spændende rumlige potentialer i dagligdagen for både pædagoger og børn og som sikrer gode og varierede lys- / sol forhold på alle tider af året.

Med udgangspunkt i programmets ønske om en sammenhængende og overskuelig til- og ombygning af Spiloppen indføjes de nye funktioner i en kompakt og varieret bygningskomposition, som kobler sig direkte på de eksisterende fællesområder og danner et spændende centralt fordelingsrum - fællestorvet. Her er nicher, multifleksibel tumlesal med klatrevæg og bevægelige depotmøbler og plads til samling af børnene, større møder og arrangementer for op til 100 personer.

Med bygningens placering, indretning og udformning er der således skabt et miljø med plads til både overblikket og gemmestedet.

Legepladsen er opdelt i det vildsomme ø-landskab mod syd til de større børn og det mere ”stille” og bølgende ø-landskab mod vest til de mindre børn.