Nationalmuseum i Oslo

  Åben idékonkurrence 2009
Bygherre Statsbygg
Adresse Vestbanen, Oslo
Areal 54.000m2 udstilling, magasiner, værksteder og administration
Status Afsluttet

Det nye Nationalmuseum indgår i en bygningsmæssig dialog med sin nære kontekst i samspillet med de fredede stationsbygninger og samtidig markerer den sig i et bybillede, som domineres af flere store monumentale bygninger, hvor Rådhuset med sin markante arkitektur står som det mest betydningsfulde.

Forslaget etablerer et nyt byrum i tilknytning til det nye Nationalmuseum, som et tilskud til og en forlængelse af Rådhuspladsen og parken omkring Akershus Fæstning.

Det nye Nationalmuseum afspejler et demokratisk hus, hvor alle er velkomne, og det skal rage op og synliggøre sig i bybilledet, det skal binde Norge sammen og være et hus for hele nationen.

Fyrtårnet er et af de ældste menneskeskabte pejlemærker i Norge. Langs kysten har Fyrtårnet forbundet Norge fra nord til syd, og dermed samlet landet til en nation. På tilsvarende vis skal det nye Nationalmuseum stå som et fyrtårn, et sammenbindende pejlemærke for norsk kulturliv og en katalysator og generator for den fremtidige kulturelle udvikling i Norge.

Projektets hovedgreb baserer sig på en både horisontal og vertikal disponering af museets offentlige rum.

Den ”horisontale vestibule” udgør museets to nederste etager. Her henvender bygningen sig i en inviterende gestus til sin nærmeste kontekst og skala. Vestibulens rumprogram opdeles i mindre afsnit/ huse som i skala tilpasser sig Vestbanens fredede bygninger, og den nære kontekst. Den ”horisontale vestibule” er åben og tilgængelig fra alle sider af grunden og kobler sig direkte på den omkringliggende bys pladser og gangforbindelser og vil summe af liv og aktivitet fra besøgende til de offentligt tilgængelige funktioner som caféen, modtagelseszonen, salene og museumsbutikken.

Mellem Vestbanebygningerne og det nye nationalmuseum ligger den nye museumshave som et grønt mellemrum med plads til skulpturudstillinger, udendørs scene og serveringsområde for caféen. Via den horisontale vestibule er det muligt at komme til billetsalget der ligger som en ”ø” ved vestibulens sydlige afgrænsning mod Rådhuspladsen. Via billetsalget er det muligt ved køb af billet at komme ind i zone 4, hvorfra der er direkte adgang til den ”vertikale vestibule”.

Museets ”vertikale vestibule” forbinder via rulletrapper, elevatorer og balkoner samtlige af museets udstillingsarealer. Med sin placering direkte ud til Pipervika bliver den vertikale vestibule ansigtet på Nationalmuseet ud mod fjorden og en værdig afslutning på Rådhuspladsens åbne byrum, og indplacerer sig som en nutidig fortolkning af Aker Brygges historiske ”waterfront” byggerier.

Den ”vertikale vestibule” bliver et dynamisk rum i direkte dialog med sine omgivelsers store skala og vil i kraft af de besøgendes opstigning og brug af udstillingsfaciliteterne og biblioteksfunktionerne afspejle husets demokratiske og åbne funktion; dette er et hus for alle med interesse i kunst og Norges kulturelle historie og egenart.

Det er projektets klare overbevisning at stedets helt særlige karakter og egenart skal gøres til en attraktiv del af Nationalmuseets identitet og orientering, ved at placere den vertikale vestibule ud til den storslåede udsigt vil både pause og opstigning være to væsentlige attraktioner ved museet.

Facaderne på Nationalmuseet afspejler ligeledes det overordnede arkitektoniske greb. De to nederste etager på museet vil have facader som åbner op for konteksten, gennem transparente glaspartier og gennem en materialemæssig dialog og samhørighed med Vestbanens øvrige bygninger og parkrummet. Det er tanken at den horisontale vestibule manifesterer sig som en lille ”by” med forskellige materialiteter og behandlinger af bygningernes facader.

Bygningsafsnittet som indeholder udstillingsarealer, administration, magasiner og atelier vil udadtil fremstå som en stor sammenhængende facadeskærm i glas. Et stort ”lærred” af teksturbehandlet glas som gennem forskellige overflader og bearbejdninger vil afspejle rummenes bagvedliggende funktioner. Denne forskelsbehandling af glasfacaderne betyder at bygningen vil fremstå som en mangeartet glasmosaik af forskellige udtryk og teksturer.

Lyskunst eller information om skiftende udstillinger og arrangementer i museet projiceres op på facadens flader i aften- og nattetimerne.

Forskellig overfladebehandling af glaspartierne vil understrege de bagvedliggende rums funktioner på en både tematisk og abstrakt måde.

Mod den ”vertikale vestibules” opstigningsrum vil de lukkede vægflader ind mod udstillingsrummene blive beklædt tematisk med udvalgte norske materialer, hver med sit særkende og egen lokalitet. Materialerne vil indgå i en samlet komposition som også vil være synlig udefra.

Museumsparken ligger i to niveauer og giver plads til et mangfold af udendørs og offentlige aktiviteter. Parkens nedre niveau som ligger i niveaufri forbindelse med Rådhuspladsen, vil fremstå som en skulpturhave med mulighed for at afholde udendørs koncerter og andre arrangementer i forbindelse med arealet omkring en udendørs sceneopbygning.

Havens øvre niveau ligger på taget af vareindleveringen, her er den resterende del af museets skulpturhave placeret, med mulighed for kig til fjorden. Parkens øvre niveau vil via en gangbro være forbundet med Dronning Mauds Gate og vil også være forbundet med det nedre niveau via en trappe- og rampeforbindelse.