EUC Vest

  Indbudt projektkonkurrence 2010
Bygherre Erhvervsuddannelsescenter Vest
Adresse Hermitagen, Esbjerg
Areal ca. 2.650 m2
Byggesum ca. 30 mill.
Status 1. præmie 2010 - under projektering
Samarbejdspartnere Rudolf Lolk A/S
Ingeniører Cowi

Erhvervsuddannelsescenter Vest – 100 Elev & Kursistboliger

Konkurrenceom­rådets unikke placering og landskabelige kvaliteter besidder et spændende potentiale. Det er herfor også helt naturligt at vores forslag tager sit udgangspunkt i grundens orientering, topografi og i ønsket om et dynamisk samspil mellem bebyggelsen og naturen. Bebyggelsen bliver et efter­tragtet sted at bo – i direkte kontakt med parken og i gåafstand til EUC. Det er her muligt at skabe en bebyggelse, hvor både udsigt og solorientering går op i en højere enhed. Bebyggelsen forener det bedste fra to verdener; nærhed til både byen og Esbjergs smukke natur.  

Placeringen af bygningskroppene følger grundens topografiske bevægelse, og giver derved et nuanceret, varieret og levende samspil mellem natur og arkitektur. Bebyggelsens overordnede plandisponering tager sit udgang­spunkt i en gennemgående grøn ”aktivitetszone” som inviter­er til udendørs ophold og fysiske aktiviteter. ”Aktivitetszonen” skaber i sammenhæng med den øvrige bebyggelse et man­gfoldigt miljø omkring bebyggelsens ”0-energi” bygning med kursuslokaler, restaurant/parkcafé og de varierende udendørs aktiviteter.

Boligerne er placeret, som fritstående punkthuse, i lysningen mel­lem skov og ”aktivitetszonen” og trækker landskabet helt op til boligerne og visuelt ind gennem bebyggelsens fællesrum.

Bebyggelsen af internt forbundet af et svunget vej- og stiforløb, som niveaufrit forbinder helhedsplanens bygninger.

Boligernes disponering. De 2 boligstænger/blokke er placeret så fællesfaciliteterne bliver et naturligt omdrejning­spunkt og fælles udgangspunkt for dagligdagens uforpligtende møder/ophold for elever og kursister som studerer ved EUC.

Fællesfaciliteterne markerer endvidere et landskabsmæssigt grønt gårdrum som udgør hovedindgangen og den centrale forplads og sydvendte terrasse. Fællesrummet er således i di­rekte kontakt med det omkringliggende landskab og inviterer til udendørs ophold og aktiviteter i parken.

Hovedparten af boligerne betjenes via en begrønnet pergola / svalegang som igen er forbundet af centrale brandtrapper, en elevator og fællesfaciliteterne.

Boligerne fremstår med et vertikalt opadstræbende skulpturelt udtryk i parken som giver bebyggelsen en behagelig og im­ødekommende skala.