Klokkefrøen

  Totalentreprisekonkurrence 2010
Bygherre Fredericia Kommune
Adresse Landsmosevej 2, Fredericia
Areal 1.100m2
Byggesum 12 mio
Entreprenør MT Højgaard, Fredericia
Samarbejde Arkitektfirmaet Kamp
Ingeniør Rambøll Danmark
Status Afsluttet

Klokkefrøen - en institution i naturen

Forslagets arkitektoniske hovedidé tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et sammenhængende og overskueligt hus. Hvor en kompakt bygningskomposition omkring et fællesrum skaber et hjerte i huset og omdrejningspunktet for dagligdagen og ét fælles mødested.

Det har endvidere været vigtigt at give Klokkefrøen et varieret og rytmisk udtryk/ansigt, som bringer de smukke grønne omgivelser ind i bygningen og bygningens indre aktiviteter ud i naturen. Det er intentionen at Klokkefrøen er i en rumlig, skalamæssig og direkte dialog med landskabet og derved skaber flydende visuelle overgange og spændende nicher i overgangen mellem ude- og inderum.

Projektforslaget giver en udfordrende og oplevelsesrig institution med varierede rumligheder og lysindfald som afspejler årstidernes skiftende karakterer.

Planløsningens formål har været at skabe en velfungerende 4 gruppers fleksinstitution, hvor der er skabt rum til leg, den enkelte og fælleskabet. En institution der funktionelt hænger sammen i en daglig rytme med båe vuggstue og bønehave børn, og hvor det arkitektonisk udtryk kan opleves sammenhængende og identittsskabende for det enkelte grupperum. 

Det er vigtigt at der er plads til det enkelte barn i institutionen, at der er hjørner og kroge samt mindre rum, hvor barnet kan finde ro og tryghed i hverdagen. Institutionen er derfor disponeret således, at de fælles funktioner som alle får glæde af, ligger i institutionens kerne/hjerte. Grupperummene derimod ligger mere tilbagetrukket, som et helle man kan træde ind i, et sted til fordybelse. Det er tanken at vuggestuegrupperne ligger i de mest skærmede grupperum mod vest og børnehavegrupperne er placeret i forbindelse med fingarderoben mod øst. 

Bygningens disponering omkring det centrale fællesrum, hvor der ikke skabes ”bagsider” og uhensigtsmæssige hierarkier, er med til at skabe trygge rammer for børnene og giver institutionens pædagoger et godt overblik i hverdagen.

Med grundens unikke landskabelige og grønne kvaliteter og med institutionens ønske om en mangfoldig naturlegeplads skal projektets varierende facader og farver og det springende tag betragtes som en måde at imødekomme børnenes skala og samtidig accentuere den skovkarakter, der er på stedet.