Ungdomsbo

  Indbudt totalrådgiver- og projektkonkurrence 2010
Bygherre Boligforeningen Ungdomsbo
Adresse Spangsbjerg, Esbjerg
Areal 2.000m2
Byggesum 28 mio
Samarbejde Rudolf Lolk A/S
Ingeniør Cowi, Esbjerg
Status Afsluttet

Ungdomsbo - bæredygtige almene ungdomsboliger

Kon­kurrenceområdets unikke placering og land­skabelige kvaliteter besidder et spændende potentiale. Det er herfor også helt naturligt at vores forslag tager sit udgangspunkt i grun­dens orientering, topografi og i ønsket om et dynamisk samspil mellem Ungdomsboligerne, EUC-bebyggelsen og naturen – et bæredygtigt ungdomsmiljø.

Bebyggelsens overordnede plandispone­ring tager sit udgangspunkt i en gennemgå­ende grøn ”aktivitetszone” som inviterer til udendørs ophold og fysiske aktiviteter. ”Ak­tivitetszonen” skaber i sammenhæng med den øvrige bebyggelse (EUC) et mangfoldigt og aktivt miljø som udvider muligheden for, at fællesskaber og venskaber kan opstå i et bredt socialt netværk.

Ungdomsboligerne er placeret, som et fritstående kompakt punkt­hus, i overgangen mellem ”aktivitetszonen” og skoven og trækker landskabet helt op til boli­gerne og visuelt ind gennem punkthusets fællesarealer. Det er her muligt at skabe en bæredygtig bebyggelse, hvor både udsigt, solori­entering og omtanke for miljøet går op i en højere enhed.

Bygningens plandisponering og indretning tager sit udgangspunkt i et ønske om optimal solorientering, direkte visuel og fysisk kobling/kontakt til den grønne aktivitetszone og ønsket om at skabe en harmonisk helhed i god sammenhæng med den øvrige/nye bebyggelse. En helhed som med omtanke bearbejder både social og miljømæssig bæredygtighed.

Bygningen omfatter 37 ungdomsboliger og er disponeret så lejlighederne er udlagt henholdsvis mod øst og vest, centreret omkring et fælles fordelingsareal, elevator og trappekerne med luftsluse. Hver bolig har en privat altan, men også mulighed for at benytte en stor begrønnet fælles tagterrasse med udkig over det flotte skovområde som omgiver grunden.

Bygningen fremstår med et vertikalt opad­stræbende og skulpturelt udtryk som giver en behagelig og nedskaleret / menneskelig skala. Der etableres ved indgangspartier og omkring fællesfunktionerne et ”hvidt bånd” som favner fællesskabet i en imødekommende gestus og som giver plads for uforpligtende møder og fælles ophold i det grønne. 

Fra ungdomsboligernes fællesrum er der direkte adgang til parken og det fælles terrasseareal i stueetagen, der fremstår som et delvist skærmet uderum i kraft af det store hvide tagudhæng. Tagudhænget fungerer samtidigt som solafskærmning og giver en overdækket udesituation på dage med regn.

Det hvide bånd artikulerer bygningens fællesarealer og forener i en arkitektonisk gestus det bedste fra to verdener; nærhed til både parken/aktivitetsbåndet og tagterrassen med udkig over Esbjergs smukke natur.