Hasle Havnebad

  Indbudt Arkitektkonkurrence 2011
Bygherre Bornholms Regionskommune
Adresse Hasle havn, Bornholm
Areal 700m2
Byggesum 5,2 mio
Samarbejde Steenbergs Tegnestue, Bornholm
Status Afgjort 2011

Hasle Havnebad – urban delta

Hasle havn er under transformation fra industrihavn til maritimt oplevelseslandskab for byens borgere og turister. De seneste år har store dele af havneområdet undergået betydelige forandringer og funktionel omprogrammering. En udvikling, der bl.a. gennem områdefornyelsesprojektet, vil resultere i en fremadrettet helhedsplan for udviklingen af et aktivt havneområde og en styrket kobling til det gamle centrum i Hasle.

Hasle Havnebad indskriver sig som en vigtig brik i denne helhedsplan og udgør i samspil med lystbådehavnen det nordlige ankerpunkt i Hasle.

Havnebadet bliver via sin placering et rekreativt omdrejningspunkt – et frirum hvor alle er velkomne, et sted for samliv og plads til fysisk udfoldelse, oplevelser og leg i et levende og aktivt byrum i overgangen mellem by og vand.

Der er tale om et relativt enkelt hovedgreb, der understreger den eksisterende urbane udstrækning og det landskabelige forløb i området. Det er projektets ambition at etablere et landskab, der i samspil med andre aktiviteter også indeholder et havnebad. Der er i Hasle mulighed for at sammenflette land og vand i en spændende gestus der skaber nye sammenhængende relationer mellem havn og by. Havnebadet er ikke et solitært punkt/bygning på vandet, men et landskabeligt forløb i en større disponeret sammenhæng, der aktivt inddrager sin umiddelbare kontekst på land.

Havnebadet bevæger sig fra Havnevej, over parken, ud i havnebassinet og ned til vandspejlet i en sammenhængende aktivitetszone, der undervejs skaber en række varierede rumligheder til ophold og bevægelse. Selve badet er et 3-dimentionelt og velkommende landskab, der favner både land og vand i et sammenhængende rumligt forløb. Havnebadets forskelligartede bassiner peger i en inviterende gestus mod sin kontekst og indgår i en udfordrende og legende dialog med by, vand og mennesker.

Projektet etablerer endvidere et nyt byrum og retter fokus på det felt, der som et urbant delta strækker sig fra parkeringsområdet over det rekreative parkområde og fastholder stedets afgørende landskabelige kvaliteter samt opretholder den visuelle orientering mod havnens aktiviteter. Projektet placering og udformning har en høj grad af synlighed og byder den sejlende, kørende, cyklende og gående velkommen.