Hos LUMO Arkitekter er bæredygtighed en naturlig og integreret del af vores byggerier. Tegnestuen har som ambition, at være på forkant med og fremme udviklingen af bæredygtige materialer og processer. Vi skaber bæredygtige fysiske rammer med omtanke.

Tegnestuen arbejder meget bevidst med strategisk integrering af bæredygtighedskoncepter allerede i konceptudviklingsfasen. Vi udarbejder til alle projekter en robust og operationel bæredygtighedsstrategi, der kortlægger de åbenlyse og de nye bæredygtige tiltag, så projektets potentiale kan optimeres og indfri de samlede ambitioner og målsætninger for den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Et bæredygtigt byggeri er en balance og synergi mellem tre dimensioner inden for bæredygtighed: den sociale-, den økonomiske- og den miljømæssige bæredygtighed.

Et byggeris bæredygtighed kan aflæses i evnen til at sammentænke anvendelsen af bygningen med optimale tekniske løsninger og en fremtidssikret evne til forandring og fornyelse.

Bæredygtighed handler i bund og grund om sund fornuft og medmenneskelig ansvarlighed og spænder fra produktion og valg af materialer, over indeklima og arbejdsmiljø, til affald og endelig til påvirkning af de umiddelbare omgivelser.

LUMO Arkitekter lægger stor vægt på, at vores projekter gennemgår en skalamæssig bearbejdning, som sikrer en stoflighed og materialitet, der imødekommer de menneskelige proportioner og skaber nærvær, varierende rumligheder og positiv menneskelig interaktion.

LUMO Arkitekter har en bred erfaring med udvikling af energioptimerede byggerier og vores projektledere har status som Certificerede Passivhusdesignere efter den tyske PHPP standard.