LUMO Arkitekter har et udvidet fokus på samarbejde og udvikling med fagligheder og specialister fra andre brancher, fordi vi tror på merværdien af faktuelle input i udviklingen af kreative ideer.

Tegnestuen inddrager ofte andre faggrupper og konsulenter i udviklingsfasen for at belyse projektproblematikker fra flere vinkler. Herved udvikles et mere nuanceret og bredspektret virkelighedsbillede af projektpotentialet.

Vores projektteams sammensættes specifikt ud fra en grundig vurdering af det respektive projekts behov og bygherrens og brugernes ønsker. Endvidere tilknyttes en gennemgående projektleder, der deltager aktivt i projektudviklingen fra skitsering til det færdige byggeri realiseres. Denne proces optimerer et dynamisk og professionelt projektforløb og styrker de arkitektoniske intentioner og kvaliteter.

Projektteamet samarbejder løsningsorienteret for at udnytte faglige ressourcer og kompetencer i en integreret designproces. Konsulenterne er udvalgt til at supplere hinanden, så alle opgavens discipliner varetages med den nødvendige viden, kreativitet og nytænkning.

Samlet set bevirker et bredspektret designfokus, at de mange parametre, der sammenlagt skaber et bæredygtigt byggeri, bliver tænkt tidligt ind i projektet. Herved kan synergieffekten mellem de enkelte interessenter udnyttes optimalt.

LUMO Arkitekter søger et godt og innovativt arbejdsmiljø, hvor der er plads til store tanker, mangfoldighed og tid til udvikling og fordybelse. Tegnestuen samarbejder derfor på tværs af brancher og fagligheder for konstant at udfordre vores designproces og inspirere til ny innovativ arkitektur.