Villa Pedersen

  Indbudt arkitektkonkurrence 2011
Bygherre Privat
Adresse Næstved
Areal 220m2 brutto
Status afsluttet 2011

Bæredygtigt passivhusprojekt

At tegne et enfamiliehus – rammen om en families hverdag og skiftende funktionelle behov livet igennem – er på mange måder en udfordrende og spændende opgave. Enfamiliehusets aktiviteter og funktioner indeholder en spændende dualisme i kraft af sine mangfoldige rumlige typologier, hvor private rum for individet skal gå hånd i hånd med ønsket om sociale fællesskaber for hele familien.

Det er i spændingsfeltet mellem det individuelle og det sociale fællesskab, at dette forslag tager sit udgangspunkt.

Grundens unikke placering og landskabelige kvaliteter besidder et spændende potentiale. Det er herfor også helt naturligt at vores forslag forholder sig aktivt til grundens orientering, topografi og ønsket om et dynamisk samspil mellem boligens funktioner, skovbæltet mod nord samt den fantastiske udsigt mod syd. 

Boligens hovedvolumen er opdelt i 4 funktionelle bånd, der spænder i grundens længderetning og forskydes individuelt for at imødekomme forskelligartede elementer som varierede rumlige oplevelser, kontekst, udsigt, solindfald, læ for vinden, overdækket indgangssituation osv. 

Placeringen af funktionsbåndene følger grundens topologiske bevægelse, og giver derved et varieret og levende samspil mellem natur, mennesker og arkitektur.

Boligens overordnede plandisponering tager sit udgangspunkt i en gennemlyst og gennemgående social ”fælleszone” der inviterer til ophold, samvær og fysiske aktiviteter i hinandens nærværd. ”Fælleszonen” udgør et naturligt omdrejningspunkt og fælles udgangspunkt for dagligdagens uforpligtende møder/ophold og fælles måltider. ”Fælleszonen” er placeret, som en åben og gennemlyst rumlighed, der mod nord forbinder fællesrummet med skoven og mod syd ”udsigten mod vandet”.

Det omkringliggende landskab føres helt op til boligen og visuelt ind gennem fælleszonen.

Aktivitetszonen er mod vest flankeret af gæste- og børneværelser – mod øst af voksenzonen med udgang til morgenterrasse. 

Bygningen energidesign tilgodeser fremtidens krav til og behov for minimering af energiforbrug og udnyttelse af vedvarende energi. Her tænkes specielt på termiske solfangere, solvarmetank, genvendingsanlæg og andre gennemprøvede energioptimerende teknikker.

Bygningskroppens orientering, udformning, opbygning og disponering er blevet optimeret for at reducere bygningens energibehov. Boligens klimaskærm er optimeret under hensyntagen til grundens topologi, projektets idémæssige udgangspunkt og naturlige/passive energitiltag. Installationer og vådrum er samlet i en kompakt zone for at minimere føringsveje og generelle energitab/støj.