Sunnfjord Museum

  Åben International Arkitektkonkurrence 2011
Bygherre Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Adresse Førde, Norge
Areal 4.700m2
Byggesum 65 mio. nkr.
Status afsluttet 2011

Sunnfjord Museum og magasinbygning - "Bakkelyset"

Det nye museum placerer sig i bjerglandskabet som et horisontalt landskabssnit.   

Den centrale placering sikrer en historiske kobling mellem museet, landskabet og det eksisterende miljø i friluftsmuseet. Gennem en bevidst disponering af bygningen er det projektets intension at tilføre museet en klar landskabelig placering og bygningsmæssig tilpasset gestus i et område, der allerede i dag har en historisk og veletableret status og betydning. 

Vi forslår at indplacere det nye museum som en integreret del af bjerget for at markere en landskabelig facadelinje langs det eksisterende terræn. Projektet skaber derved en naturlig og værdig overgang mellem bygning og landskab – en landskabelig ryg der på den ene sider føjer sig for de historiske og mindre bygninger i friluftsmuseet og på den anden side skaber plads og muligheder for varierede udendørs ophold i naturen. Museets facade åbner sig op i en velkommende gestus ved hovedindgangen og giver et spændende indblik i museets forskelligartede aktiviteter og inviterer de besøgende indenfor. 

Projektet er overordnet disponeret som 3 parallelle funktionsbånd, der imødekommer programmets ønsker om sikker håndtering af både kunst, personalefunktioner / arbejdszoner og et varieret udbud af publikumsfunktioner.

Museets bygningskrop / facadelinje danner, sammen med friluftsmuseets fritstående bygninger et intimt og klart defineret landskabsrum ved hovedindgangen – en amfiscene med udsigt over Mosøen og friluftsmuseet. Nænsomt kigger det nye museum frem af landskabet og danner en minimal baggrund for det eksisterende miljø. 

Bygningen overordnede placering sikrer minimale overflader mod omgivelserne og et kompakt bygningsvolumen. Projektet arbejder bevidst med en optimering af energiforbrug og aktiv udnyttelse af vedvarende energi, der nemt kan integreres i projektet. Her tænkes specielt på passivhus tiltag, genvendingsanlæg og andre gennemprøvede og energioptimerende teknikker.