Det Faglige Hus, Esbjerg

Bygherre Det Faglige Hus
Adresse Korskroen, Esbjerg
Areal 7.500 m2
Konkurrenceform Arkitektkonkurrence
Arkitekter LUMO Arkitekter og Rudolf Lolk A/S
Status 2. præmie, afsluttet 2011

Det Faglige Hus – Nyt Bæredygtigt Hovedkontor

Det Faglige Hus er en moderne og fremtidsorienteret fagforening og A-kasse, der varetager både lønmodtagere og selvstændige medlemmers faglige interesser.

Det Faglige Hus, fremstår som en udtryksfuld og skulpturel enhed med en velkommende og transparent ankomstsituation, der inviterer indenfor - et sted, hvor mange veje mødes i positiv og respektfyldt dialog. Arkitekturen understreger husets funktion som samlingspunkt for medlemmer og ansatte.

Det er projektets ambition, at skabe en bygningsmæssig differentieret komposition, der giver plads for det let kuperede terræn mod motorvejen og åbner sig op i en velkommende og inviterende landskabelig gestus ved hovedindgangen. Bygningen og landskabet komplimenterer hinanden så man både på afstand (fra motorvejen) og tæt på (ved ankomsten) får en klar oplevelse af, at Det Faglige Hus og det omkringliggende landskab, er én samlet og harmonisk helhed.

Bygningens hvide bånd udspænder et 3-dimensionalt felt der symboliserer Det Faglige Hus’ evne og ønske om at være en rummelig og dialogbaseret organisation. Det hvide bånd folder sig rundt om organisationen i en både beskyttende, oplevelsesrig og udfordrende gestus.

Mellem facadens hvide bånd er der i blændpartierne monteret trekantede kassetter med plader i forskelligartede farver. Når man passerer forbi Det Faglige Hus vil man opleve bygningens varierede og foranderlige visuelle fremtoning. Det er ønsket at farvespillets foranderlige karakter afspejler organisationens dynamiske og mangfoldige rumlighed i et legende og oplevelsesrigt bygningsmæssigt forløb – her er der plads til alle!

Det Faglige Hus er planmæssigt disponeret som et atriumhus, hvor kontorarealerne er organiseret omkring et tre etagers højt atrium i midten af bygningen med afsæt i foyerområdet og receptionen.

Foyeren giver varierende muligheder for afskærmning og privathed i relation til samtale og fortrolighed. Det er af stor vigtighed, at foyerens udformning og transparens understøtter medlemmernes behov for at blive mødt med værdighed og respekt.

Fra foyerområdet er der let og overskuelig adgang til bygningens forskellige funktioner og afdelinger via et frithængende trappeforløb i atriet, der forbinder receptionsområdet med de to overliggende etager.

Atriet bliver i kraft af sin placering og udformning bygningernes dynamiske samlingssted – både visuelt og fysisk. Bygningernes etager giver mulighed for spændende rumlige gangforløb langs atriets balkoner og samler alle byggeriets etager til én sammenhængende bygning. Alle er med i fællesskabet omkring atriets samlende rum, og denne samhørighed tilfører huset en aktiv og imødekommende stemning.