Ny Våler Kirke

  Åben International Arkitektkonkurrence 2011
Bygherre Våler Kirkelige Fellesråd
Adresse Våler i Solør, Norge
Areal ca.900m2
Byggesum 40 mio. nkr.
Status afsluttet 2012

Vores forslag er en markant og imødekommende kirkebygning, der udgør både et samlingspunkt og et fælles udgangspunkt for den nye Våler Kirke.

Ambitionen er det enkle og præcise udtryk, der samler fokus et nyt sted på kirkegrunden. Den arkitektonisk moderne bearbejdning af bygningen bunder i et ønskes om en stærk bæredygtig energi profil for kirken og sammenholdt med en bygbarhed indenfor den givne økonomi.

Den nye kirken får en flot og central placering midt i området. Den tætte visuelle forbindelse til "Fylkesveien" giver bygningen en stor grad af synlighed i forhold til omgivelserne, og betyder at ingen vil være i tvivl om hvor sognets nye kirke ligger. Gennem en bevidst disponering af kirkebygningen, er det projektets intention at tilføre anlægget en klar organisering, som gør det let og overskueligt at orientere sig.

Inspirationen til bygningens udtryk er hentet fra trækirketraditionen med tydelige og elementære former, materialer og konstruktioner. Bygningen har et arkitektonisk udtryk, rumdisponering og materialitet, hvor religion, kultur og stedets karakteristiske naturrum samles til et hele. Projektet angiver en unik og stærk skulpturel form.

Med den valgte form og orientering vil den nye Våler kirke fremstå som en symbolbærende træskulptur - en kirke som har skulpturens styrke med hensyn til funktion og æstetik.

Planmæssigt er kirken disponeret med kirkerummet som det naturlige og betydningsbærende midtpunkt. Kirkens øvrige funktioner er placeret som en ring omkring selve kirkerummet. Det betyder at det er let og tilgængeligt at komme til kirkerummet fra alle øvrige funktioner.

Disponeringen af kirkens øvrige funktioner omkring kirkerummet styrker oplevelsen af at opholde sig i et samlet hus – et samlet Guds hus.

Kirkerummet er øst/vest orienteret og udformet som et fleksibelt rum, som både giver plads til det centrale fællesskab, hvor man samles om rummets midtpunkt, og et aksialt fællesskab orienteret op mod alteret.