Livsrum - Vejle

  Totalentreprisekonkurrence 2011
Bygherre Kræftens Bekæmpelse, Realdania og Sygehus Lillebælt
Adresse Beridderbakken, Vejle
Areal 1.500m2
Byggesum 24 mio
Totalentreprenør K.G.Hansen & Sønner A/S
Ingeniør Cowi, Vejle
Konsulenter Connie Timmermann, Implementeringssygeplejerske, Horsens
  Mette Blicher Folmer, Ph.d.”Helende Arkitektur”
  Søren Pedersen, Passivhus.dk
Status Afsluttet 2012

Kræftpatienternes Hus i Vejle – Livets træ

Det nye rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelse i Vejle placerer sig i en spændingsfyldt kontrast mellem Vejle by/sygehuset og Ådalens store grønne landskabsrum – to landskaber/verdener. Den første forbinder byens puls/dynamik, flygtigheden/hastigheden og midlertidigheden, og det andet landskab forbinder sig med årstidernes langsomme rytmiske vekslen, træernes organiske repetition/nærværende tilstedeværelse samt udspænder et rum for stilhed/fordybelse.

Vores forslag er et markant og identitetsskabende byggeri, der i sin arkitektur giver plads for det kuperede terræn mod Ådalen og åbner sig op i en velkommende og inviterende gestus mod ankomsten og hovedindgangen.

Bygningen fremstår som en udtryksfuld og skulpturel enhed med en transparent underetage, der inviterer indenfor og udstråler en varmglødet materialitet og stoflighed - et sted, hvor mange veje mødes i respektfyldt og værdig dialog. Arkitekturen understreger husets funktion som samlingspunkt for kræftramte, frivillige og ansatte med dynamiske lyse bånd, der udspænder en 3-dimensionel og varierende facade. Rådgivningscentret er et rummeligt og dialogbaseret åbent fællesskab. De lyse bånd folder sig rundt om bygningen i en både imødekommende, oplevelsesrig og legende gestus – som en dynamisk og foranderlig sky, svævende over landskabet og i umiddelbar kontakt med trækronerne.

Indenfor i bygningen åbner et intimt atrium sig og skaber visuel kontakt mellem bygningens etager. Atriet udspringer fra stueetagens ”Livsrum” og caféområde, der er bygningens hjerte og forbinder størstedelen af de mange fælles funktioner som lounge, multimediecenter/bibliotek, træningslokale, køkken, samtale- og grupperum.

I bygningens åbne atrium kan mindre arrangementer og uformelle møder finde sted. Det er i atriet man samles, erfaringer udveksles, tilfældige møder opstår og mennesker krydser hinandens ”spor”.

Bygningen er planmæssigt disponeret som et atriumhus og organiseret efter ”rum i rum” princippet og struktureret som årringene i en træstamme med ”livsrummet” som samlingspunkt, omdrejningspunkt og fælles udgangspunkt. Samtale- og grupperum, der både kræver afskærmning og åbenhed, er placeret i umiddelbar nærhed af ”livsrummet” og med direkte forbindelse til facaden og det beroligende udkig til skoven. Kontorer er placeret langs bygningens facade for at opnå bedst mulige lysforhold og stadig i umiddelbar nærhed til ”livsrummets” aktiviteter.

”Livsrummets” rumligheder spændende fra små taktile/stoflige nicher til uformelle åbne rum, der giver rådgivningscentrets brugere en oplevelse af at være en del af et varieret og levende hus. Bygningen imødekommer skalamæssigt de menneskelige proportioner, og giver varierende muligheder for privathed og eksponering. Respekten for individets forskelligartede behov og ståsted i livet skal mødes med differentierede rumlige og materialemæssige elementer, der står i kontrast til sygehusets ofte homogeniserede og kontrastløse miljøer.