Tivoli Friheden

Tivoli Friheden – Ny teatersal

  Inviteret totalrådgivning / partnering
Bygherre Tivoli Friheden
Adresse Skovbrynet, Århus
Areal 2200m2
Entreprenør Erik Møberg A/S
Ingeniør Hundsbæk & Henriksen A/S
Status Skitseforslag 2012

Tivoli Friheden – Ny teatersal

I 1903 tog århusianerne i skoven om søndagen – ud til den dejlige plet i skovbrynet, man kaldte "Friheden", og hvor skovfogeden trakterede med øl, vand, kaffe og kringle. Marselisborg udvalget havde besluttet, at tillade en af byens restauratører at servere for gæsterne i skoven og man opførte Restaurant Terrassen for at imødekomme stedets stigende popularitet.

I 1927 lod ”Frihedens” forpagter, Hans Rising, opføre en tilbygning til den oprindelige Restaurant Terrassen. Tilbygningen/salen skulle imødekomme efterspørgslen fra større selskaber og ønsket om lokaler til foreningsfester - senere er salen omdannet til teatersal og lysningen i skovbrynet er vokset til en moderne forlystelsespark.

Det er nu blevet tid til at skrive videre på den fantastiske Tivoli Friheden historie ved at opføre en Ny Teatersal i umiddelbar tilknytning til den oprindelige Restaurant Terrassen.

Den nye teatersal fremstår som en udtryksfuld og skulpturel enhed med ”trekantede” glaspartier, der inviterer Friheden indenfor og udstråler en varmglødet materialitet og stoflighed - et sted, hvor mange veje mødes i oplevelsesrig og inspirerende dialog.

De store limtræskonstruktioner er flankeret af lette akustiske gardiner, der giver associationer til trækronernes elegante og himmelstræbende gestus og sikrer en elegant afslutning på de store konstruktive spænd i foyeren.

En gennemgående væg danner ”bagtæppe” i foyerrummet og formidler overgangen mellem foyer og teatersalen. Denne væg er beklædt med lodrette trælameller og har en akustisk dæmpende effekt.

I væggen er der placeret en række funktioner, såsom bar, garderobe og depot m.m. der alle henvender sig ud mod foyerens aktiviteter.

Væggen er med til at variere den rumlige oplevelse og skaber små nicher ved indgangen til teatersalen og formidler koblingen til Restaurant Terrassen.

Bygningens arkitektur og materialevalg udspringer af ønsket om at opnå et robust, men samtidig stofligt og lyst nordisk udtryk. Robust i betydningen holdbart og stærkt over for ændringer i program eller funktion.

Nordisk, fordi bygningen skal være funktionel, fleksibel og besidde potentialet til at huse et bredt udsnit af varierede aktiviteter over året. Der er ønsket at skabe et byggeri med et levende og varieret spil af lys og markante udkig til de omkringliggende aktiviteter i Tivoli Friheden.

Foyer rummets indre ”griber” samtidig fat i det omkringliggende terræn og sikrer, via et trappe/rampeanlæg, en elegant og uprætentiøs kobling til Frihedens omkringliggende aktiviteter fra både vinter og sommerindgangen.

Mod omgivelserne er det projektets ambition at markere sig som en harmonisk og elegant komposition i en respektfyldt og værdig dialog med de eksisterende og historiske bygninger - En moderne fortolkning af det traditionelle bindingsværk.

Bygningens ”gulv” fanger det aksiale parkforløb mod syd og foyeren fremstår som et levende bagtæppe. Herved dannes en naturlig visuel dialog og aktiv bevægelse mellem ude- og inderum.