Fladstrandsparken

De 4 kvarterer - 84 Lavenergiboliger i Fladstrandsparken

  Totalentreprise
Bygherre Boligforeningen Vesterport, afd. 30
Adresse Fladstrandsparken, Frederikshavn
Areal 8.100m2
Byggesum 85 mio.
Energiklasse Lavenergi 2020
Entreprenør BM Byggeindustri A/S
Arkitekter LUMO Arkitekter og Prisme Arkitekter
Ingeniør Moe & Brødsgaard, Aalborg
Status 1.præmie 2010 – opført
Fotograf Jesper Balleby

Fladstrandsparken – 84 almene lavenergiboliger og fælleshus

Fladstrandparken er beliggende i hjertet af Frederikshavn og markerer sig som et selvstændigt bykvarter med sine karakteristiske tagterrasser, bymæssige typologier og varierede materialitet. Bebyggelsen består af 4 forskellige kvarterer og møder de tilstødende nabogrunde og den eksisterende bebyggelse i en skalamæssig tilpasset og varieret balance. Vi kalder de 4 kvarterer for henholdsvis Gårdhavehusene, Længehusene, Terrassehusene og Plejehusene.

Bebyggelsen er opdelt i mindre bygningsmæssige kvarterer for at sikre det gode naboskab, understøtte mangfoldigheden og give mulighed for optimale solforhold for private haver og boligforeningens fællesarealer. Resultatet er en mangfoldig og bæredygtig ”mini bydel” som er fyldt med charmerende overraskelser og som i sin arkitektur rummer ikke blot betydelige bæredygtige tiltag, men som også vægter og prioriterer social bæredygtighed højt.

Bebyggelsens er opført efter kravene til 2020 lavenergiboliger og udført i sunde og vedligeholdelsesfrie materialer, der henvender sig til en nye generation af kvalitetsbevidste medborgere i almene bebyggelser. Boligerne fremstår med en spændende, varieret og moderne arkitektur, der signalerer kvalitet og bæredygtighed.

Alle boliger er udført som rumstore præfabrikerede moduler og disponeret over en skabelon af to elementer, der kombinerer åbne fælles opholdsrum som stue, spisestue, køkken og entré med en mere lukket kerne indeholdende toilet, soverum og værelser. Alle boliger er gennemlyste og varierer i størrelse spændende over 75, 85, 90, 100 og 115 kvadratmeter.

Der er i bebyggelsens individuelle boliger arbejdet med lyse og venlige rum, en bevidst brug af dagslys til at forstærke de rumlige forhold, samt optimering af energiforbruget ved brug af passiv sol opvarmning. Alternative energikilder er integreret i klimaskærmen, så disse fremstår som en naturlig del af bygningen, men samtidig bibeholder den miljøbevidste signalværdi. Overophedning af opholdsrummene i sommermånederne afhjælpes af udvendige træ screens, mens der i forårs-, efterårs- og vintermånederne opnås det ønskede varmetilskud og lys til boligen ved den lavtstående sol.